Radiostanice 27Mhz Rychlá navigace: Přihlášení uživatele Vysílačky Portejbly DX spojení Lokátory Portejbly Připomínky

PMR Vandr 2017 propozice soutěže

PMR pásmo

Oficiální pozvánku a soutěžní pravidla přináší autor soutěže Jakub Letná Praha


PMR Vandr 2017


Zúčastnit se mohou uživatelé PMR radiostanic z České nebo Slovenské republiky.

Soutěžící bude vystupovat jako jednotlivec, nebo jako skupina v libovolném počtu účastníků.
Hodnotící kategorie budou dvě, I. – jednotlivec, II. – skupina
U soutěžní stanice v kategorii II. – skupina, je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní značkou.

Termín konaní soutěže: 10. 6 - 11. 6. 2017

1. kolo soutěže 10. 6. 2017 od 16:00 hod. do 18:00 hod
2. kolo soutěže 10. 6. 2017 od 22:00 hod. do 24:00 hod
3. kolo soutěže 11. 6. 2017 od 08:00 hod. do 10:00 hod

(Soutěžící se může zúčastnit i pouze jednoho kola dle svého uvážení, nebo prvních dvou kol soutěže.)

Soutěž spočívá v navázání co nejvíce spojení ve stanovený časový limit celkem ze tří kót (QTH, lokátorů).

Platné spojení (zápis v deníku) bude obsahovat následující náležitosti:

a) vlastní pořadové číslo spojení
b) číslo spojení protistanice
c) volací znak protistanice, příp. volačka u nesoutěžní stanice
d) QTH – název místa protistanice
e) lokátor protistanice
f) čas spojení po dohodě s protistanicí

(reporty nejsou požadovány)


Budou zřízeny kontrolní a bonusové stanice monitorující průběh závodu, které budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení. Tato stanice může během celé soutěže, ale také nemusí změnit své QTH. Tyto stanice budou využívat pouze kanálů 1 - 8.

Každý registrovaný účastník obdrží vlastní volací značku v podobě dvou písmen a číslice, která bude přidělena automaticky dle data a času došlé přihlášky do soutěže.

CZ-1 až CZ-?? – pro operátory s domácím QTH v české republice

SK-1 až SK-?? – pro operátory s domácím QTH ve slovenské republice

AA-?? až AA-?? – pro kontrolní a bonusové stanice

Organizátor doporučuje při radioprovozu používat pro hláskování volací značky mezinárodní hláskovací tabulku. Použití české a slovenské hláskovací tabulky, není však chybou.

CZ – Charlie – Zulu, (Cyril – Zuzana)
SK – Sierra – Kilo, (Svatopluk – Karol)


Spojení budou navazována zejména v rámci registrovaných soutěžních stanic s přiděleným volacím znakem. Dále je možno navázat libovolný počet spojení s nesoutěžní protistanicí avšak pouze 5 spojení bude započítáno do soutěže. (Výběr 5 QSO pro získání bodů z celkového deníku vybere a označí soutěžící sám) Toto platí pro každou část soutěže.

Pokud stejná nesoutěžní protistanice změní QTH nelze s touto stanicí již učinit další soutěžní spojení v rámci daného kola soutěže. Spojení v rámci stejného lokátoru jsou neplatná.


Bodování:

200 bodů – získá každý soutěžící za dosažení plánovaného QTH v určeném časovém rozmezí pro dané kolo soutěže. Bodové ohodnocení spojení s protistanicí odpovídá vzdálenosti v km, dle výpočtu dvou lokátorů (k výpočtu vzdálenosti mezi lokátory, bude použit program deník CL6).

Příklad: Spojení z: QTH Ještěd 1012 m n.m. JO70LR
na: QTH Milešovka 837 m n.m. JO60XN, činí 73 Km, tj. 73 bodů.

Dále je toto spojení následovně bodově zvýhodněno:

Spojení s nesoutěžní stanicí je násobeno koef. 1,0
Spojení s registrovanou soutěžní protistanici je násobeno koef. 1,2
Spojení s kontrolní a bonusovou stanicí je násobeno koef. 1,5

Další bodové zvýhodnění bude záviset na nadmořské výšce kóty, ze které bude soutěžní stanice v daném kole soutěže vysílat. Celkový součet bodů z deníku za každé kolo soutěže bude násobeno příslušným koeficientem.

do 250 m n. m. včetně ................................ 1,6
od 251 do 500 m n. m. včetně .................... 1,5
od 501 do 750 m n. m. včetně .................... 1,4
od 751 do 1000 m n. m. včetně .................. 1,3
od 1001 do 1200 m n. m. včetně ................ 1,2
od 1201 do 1400 m n. m. včetně ................ 1,1
nad 1400 m n. m. ........................................ 1


Požadavky na výběr soutěžní kóty:

I. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice.

II. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice a ve státech okolních, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice. Toto místo však musí splňovat následující předpoklady: Vzdálenost mezi QTH z 1. kola soutěže musí být vzdálené minimálně 5 km, měřeno vzdušnou čarou. Kóta nesmí být ve stejném lokátorovém čtverci jako QTH z 1. kola soutěže.

III. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice a ve státech okolních, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice. Toto místo však musí splňovat následující předpoklady: Vzdálenost mezi QTH z 2. kola soutěže musí být vzdálené minimálně 5 km, měřeno vzdušnou čarou. Kóta nesmí být ve stejném lokátorovém čtverci jako QTH z 2 a 1. kola soutěže.

K přesunu mezi soutěžními kóty, smí soutěžící použít pouze vlastní síly - pěší chůze.

Soutěžící během soutěže má možnost změnit QTH oproti plánu pro následující kolo soutěže, musí ale vždy splňovat předpoklady pro dané kolo soutěže. Při neplánované změně QTH v průběhu závodu soutěžící přichází o 200 bodů za nedodržení dosažení plánované kóty.

Ze soutěžního QTH je každý účastník povinný pořídit důkaz o dosažení soutěžní kóty jedním z následujících třech způsobů.

Pořídit screenshot obrazovky mobilního telefonu, kde bude spuštěna aplikace na určení polohy GPS se zobrazením údajů o souřadnicích vč. aktuálního času.

Screenshot 1
(ORG. doporučuje: aplikaci GPS Status & Toolbox - viz. Google play)


Pořídit screenshot obrazovky mobilního telefonu, kde bude spuštěná aplikace mapy.cz a znázorněn aktuální bod pozice na mapě v rozumném přiblížení, tak aby bylo patrné i okolí.

Screenshot 2


Fotografie (více fotografií) z místa vysílací kóty, na které bude např. turistický rozcestník, blízký objekt, vrcholový geometrický bod, .... apod. Jedna fotografie bude pořízena společně s údajem o aktuálním čase (hodinky, mobilní telefon).

Foto ze soutěže

Foto 2

(tento důkaz soutěžící pořídí ve stejném časovém rozmezí jako je dané kolo závodu)

Soutěžním QTH se rozumí místo odkud se soutěžící rozhodne vysílat, nemusí to být místo, které měl v plánu dosáhnout. Na tomto místě však soutěžící musí setrvat po celý časový interval vymezený pro dané kolo soutěže.

Zpracování soutěžního deníku ( VZOR ):


Vzor soutěžního deníkuRegistrace do soutěže:

Zájemce o účast v soutěži zašle na email: pmrvandr@seznam.cz následující údaje:

V předmětu zprávy uveď svou civilní volačku !!!

Do zprávy pak napiš heslo: PMR Vandr 2017 – chci soutěžit, kategorie I (příp. kategorie II)

Zpět obdržíš potvrzující email se souborem .xls se soutěžními deníky k vyplnění a zaslání zpět k dokončení registrace.

Spolu s deníky také obdržíš svou volací značku, která bude přidělena dle data a času přijetí tvého emailu s žádostí o registraci.

Registrace je možná od 1. 5. 2017 – 00:01 hod, do 31. 5. 2017 – 23:59 hod.


Odeslání soutěžních deníků k vyhodnocení:

Deníky ze všech kol soutěže ve formátu .xls zašli nejpozději do 30. 6. 2017 - 23:59 hod. na email: pmrvandr@seznam.cz , jako předmět mailu uveď: slovo deník ... a připoj svou soutěžní volací značku. Společně s deníky zašli také screenshoty či fotografie ze všech kol dohromady (v případě fotografií prosím o rozumné rozlišení pro minimalizaci celkového objemu dat emailu)


Vyhodnocení soutěže a výhry:

Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách cbpmr.cz v průběhu července. Každý účastník soutěže obdrží emailem památní list se svou volačkou a výsledkem k výtisku.

Cenné výhry obdrží výherci v těchto kategorií:

kategorie – jednotlivec – 1. místo, 2. místo, 3. místo

kategorie – skupina – 1. místo, 2. místo, 3. místo

- celkový vítěz + něco navíc

Vítězové se mohou těšit na výhry jako jsou:


Ceny a výhry

Upozornění ORG a doplňující údaje:

Registrací účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během závodu. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit.

Soutěžící se zavazuje nezveřejňovat po skončení závodu své kompletní deníky. Během soutěže je povoleno provádět spojení i do jiných soutěží jako jsou PMR Kopce, Československý PMR Cup, Noční DXing…apod. Je na každém jak dovede jednotlivá spojení rozčlenit. Pro maximální využití daného spojení ve vztahu k ostatním soutěžím přidejte ve své relaci mimo soutěžní volací značky, také svou vlastní civilní volačku. Záleží pouze na protistanici jaké informace do svého deníku využije a zapíše. Spojení s kontrolní a bonusovou stanicí AA-?? není možné použít pro další PMR soutěže.

Uveřejnění přehledu účastníků soutěže + rozmístění kontrolních a bonusových stanic:

Pořadatel soutěže nebude uveřejňovat přehled přihlášených účastníků, však doporučuje aby každý závodník s potvrzenou registrací uveřejnil své startovní QTH na stránky cbpmr.cz v tomto formátu:

viz. DX nástěnka (cbpmr.cz) (VZOR)

Tvoje volačka, nebo název expedice: CZ-1
Odkud budeš vysílat: PMR Vandr 2017
Tvůj lokátor: JO60?? (zde uvede účastník pouze tzv. velký lokátorový čtverec, nikoliv celý údaj o lokátoru)
Krátký vzkaz: [maximum čtyři řádky]: Na spojení se těší Pepa Kladno ( krátký vzkaz, příp. pouze tvoje volačka)
Vyber začátek portejblu: 10 .6. 2017, 16:00

Před začátkem soutěže bude taktéž na DX nástěnce uveřejněno rozmístění kontrolních a bonusových stanic.

Pokud startovací kóta na došlé přihlášce bude již obsazena účastníkem, který odeslal přihlášku do soutěže dříve, pořadatel sdělí tuto skutečnost účastníkovi, který bude mít možnost změnit plán svých QTH.

Každý soutěžící je povinen dodržovat platné všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnutí případných sporných situací !!!

Závěrem bych popřál všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zážitků a nezapomenutelných spojení v pásmu PMR.

Dále bych rád poděkoval všem, kteří se budou na průběhu soutěže podílet, ať jako operátor kontrolní a bonusové stanice nebo jako technická pomoc při organizování soutěže, zejména Jerrymu Nové Město (Web), Riccimu Plzeň (Grafika)

73! Jakub Letná Praha - OK1FJ
organizátor


Banner PMR Vandr

Tisk Tisková verze článku


"PMR Vandr 2017 propozice soutěže" Přihlásit/Registrovat | 25 komentářů | Vyhledávání v diskusích
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistruj se.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Úterý, 02.05. 2017 - 09:14 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Děkuji všem, kteří prozatím projevili zájem o soutěž, registrace je v plném proudu.
Ti kteří s registrací váhají například z důvodu nějakých nejasností, neváhejte se ozvat zde do diskuze, rád poradím.


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Hraboš Barrandov Praha - Středa, 03.05. 2017 - 08:39 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Tak tady mám šanci, že nezůstanu bez bodu :-) Díky, vypadá to moc zajímavě a už se těším na procházku po kopečkách.


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: cb18prahalocal - Středa, 03.05. 2017 - 16:58 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Je to hezké ale nevidím kde se registrovat do soutěže Vandr PMR účastníka...

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Čtvrtek, 04.05. 2017 - 08:43 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj, přečti si propozice ještě jednou a pozorně, nebo klidně vícekrát. Jak se přihlásit do soutěže najdeš v odstavci hned pod obrázkem vzorového deníku...

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Jerry Nové Město - Čtvrtek, 04.05. 2017 - 15:08 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Pomůže ti kotvička :D ....
http://www.cbpmr.cz/pmr-vandr-2017-propozice-souteze-128.html#registrace


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: - Pátek, 05.05. 2017 - 09:48
Při vší úctě rád bych se zúčastnil nějaké PMR akce, ale prakticky každá má soutěžní nádech, e.g. ten co má nejvíc bodů vyhrává a ostatní ostrouhají, děkujeme za účast, snad v příštím roce. :-/
Možná jsem z jiné školy než všichni další, ale už od mladých let soutěživost nechápu.

Zatím jediná akce, která element soutěživosti neobsahuje je štafeta. Chtělo by to něco dalšího.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Jerry Nové Město - Pátek, 05.05. 2017 - 17:15 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Vždyť můžeš být v den této akce aktivní jako nesoutěžák a radost uděláš jak soutěžákům tak i sobě.... V den konání jakékoliv soutěže je téměř jisté že PMR éter bude o dost víc žívější než kdykoliv jindy, takže ty soutěžní akce jsou přínosné pro oba dva tábory, tak to cítím já.
Jinak mnozí razí heslo, není důležité vyhrát ale zúčastnit se .... a pak o nějakém ostrouhání nemusí být vůbec řeč ;-). Já jsem potěšen že máme dost nových akcí, čím budou různorodější tím líp ....

PS: Letošní štafeta bude v srpnu, už jsem se definitivně rozhodl pro její termín!

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Pátek, 12.05. 2017 - 11:25 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj, je to jak píše Jerry, jentak pro radost si zavysílat můžeš kdykoliv, hodně lidí zase vyhledává a je rádo za nějakou soutěž kde se můžou poměřit s ostatními, motivuje je třeba i nějaká výhra a dají do toho více než jindy a pak vznikají zajímavá spojení. A že těch soutěží do roka moc není. Pokud ti nevyhovuje celkový princip soutěže, můžeš se zúčastnit třeba i jen jednoho kola, dle svého výběru a možností, pro tebe to bude jako klasický portejbl a ostaní budou mít radost za zvýhodněné soutěžní spojení. A nebo je ještě jedna možnost, pokud bys měl zájem a vyrazil bys na nějakou zajímavou kótu, mohl bys dělat kontrolní a bonusovou stanici Alfa-Alfa..

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: - Pátek, 12.05. 2017 - 16:22
 
To AAčko mě zaujalo, má to háček, v ČR jsem obvykle jen na některé víkendy, odsud z Krakowa se dovolám jedině do Beskyd a i tak je to někdy jen otázkou štěstí. Předpokládám, že AA by měly být na kótách co nejvíce a do 30.6. se v ČR otočím tak 3-4x.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: - Sobota, 13.05. 2017 - 14:19
 
Ahoj,
10. i 11. bych měl být v ČR, jak se mám zaregistrovat jako AA?

Díky, O.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Pondělí, 15.05. 2017 - 08:40 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj, není to nikde veřejně, kontrolní a bonusové stanice budou dělat zkušení operátoři, kteří obsadí zajímavé kóty. Zatím jsou 4. Neříkám že by se další operátor nehodil. Píšu ti SZ


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Zdenek Pokratice LT - Čtvrtek, 11.05. 2017 - 21:41 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Vypadá to velmi pěkně a lákavě. Podle mého názoru jsou to ale dost přísná a rozsáhlá pravidla....těmi povinnými údaji v deníku to trochu připomíná českolipský LPD, ale tohle bude daleko masakrálnější :-) (rozuměj lepší). Snad se v tom soutěžící zorientují správně.... Jak to bude s povinným údajem "číslo spojení protistanice", když ta nebude soutěžní?

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Johan Hradec - Pátek, 12.05. 2017 - 04:23 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Koukni do vzorového deníku - u nesoutěžáka, ať domaseda či portáblisty, se příslušný chlíveček proškrtne.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Pátek, 12.05. 2017 - 10:58 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj, Zdeňku, ano máš právdu je to takový trochu mix LPD, EBH, možná trochu FM poháru + něco navíc. Jak píše Johan, viz. vzorový deník.. u nesoutěžní stanice napíšeš do deníku 0, nebo proškrtneš, nebo klidně i 1, to se používá při HAM závodech. V deníku bude stejně jasné že je to spojení s nesoutěžní stanicí, tak ani po něm nebudeš požadovat číslo jeho spojení a čas spojení si napíšeš dle sebe. Pokud by bylo potřeba ještě něco dovysvětlit klidně piš.


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Žán Braník Praha - Neděle, 28.05. 2017 - 08:19 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Ahoj, účastnil bych se jen jednoho kola soutěže. Na místo přijedu autem. Když deník nepošlu, budou všem soutěžícím, kteří měli se mnou spojení tato spojení uznána, nebo je třeba i můj deník ke kontrole? XLS deník předpoklad problému pro mne. Děkuji za odpověď, Žán Braník Praha.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Pondělí, 29.05. 2017 - 08:59 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj Žáne, určitě budeme rádi když se přihlásíš i na jedno kolo závodu a budeš rozdávat ostatním soutěžícím body zvýhodněné o koeficient 1,2 než když bys vysílal jen jako Žán. Pokud dorazíš na kótu autem vůbec nevadí, všichni můžou na svou startovní kótu dorazit autem a pokud se účastní i dalších kol, tak už jen pěšky.
Deník je určitě potřeba poslat aby právě ta spojení byla uznána. Pokud je problém zaslat deník zpět vyplněný v Excelu tak bych asi zvládnul zpracovat i nějaký naskenovaný kus papíru a přepsat si to. Tak určitě neváhej s registrací.
73!


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Tom Terasa Třinec - Úterý, 06.06. 2017 - 22:52 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
navrhoval bych do pravidel dát ještě podmínku, aby i mezi kótou v prvním kole a kótou v třetím kole musela být taky vzdálenost minimálně 5km vzdušnou čarou.


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Radek Hrabůvka - Neděle, 11.06. 2017 - 21:48 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Co když se soutěžící zúčastní prvního a třetího kola soutěže, tedy že na QTH pro 2. kolo vůbec nedorazí?

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Pondělí, 03.07. 2017 - 14:26 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Toto není důvod pro diskvalifikaci, pokud měl v plánu vysílat ve všech třech kolech a jedno kolo vypustil, tak se nic neděje.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Radek Hrabůvka - Pondělí, 03.07. 2017 - 18:40 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Díky za odpověď, já jsem větu v závorce z propozic (Soutěžící se může zúčastnit i pouze jednoho kola dle svého uvážení, nebo prvních dvou kol soutěže.) chápal tak, že se není možné aktivně zúčastnit pouze prvého a třetího kola PMR Vandru 2017.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Tom Terasa Třinec - Úterý, 04.07. 2017 - 08:33 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
to už je hra se slovíčky, nebo-li ohýbání pravidel. V pravidlech je: "Soutěžící se může zúčastnit i pouze jednoho kola dle svého uvážení, nebo prvních dvou kol soutěže". Nic o tom, že by to mohlo být první a třetí kolo. Pokud soutěžící pošle pouze deník z jednoho kola, dá se na to aplikovat podmínka soutěže, že se může účastnit pouze jednoho kola dle svého uvážení. Pokud však pošle z prvního a třetího kola, odporuje to pravidlu "nebo prvních dvou kol soutěže" . Tím pádem je toto neplatné. Je třeba vzít v potaz, že pokud se soutěžící přihlásil na 2 nebo 3 kola, měl by se jich i zúčastnit a poslat z nich i deníky. Ne že se přihlásí na všechny 3 kola a deník pak pošle jen ze dvou, navíc odporujícím pravidlu soutěže

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: P-M-R-VANDR - Pátek, 07.07. 2017 - 10:00 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Mě je úplně jasné na co narážíte, na jednoho soutěžícího, který tak učinil z důvodu nepříznivého počasí a vynechal druhé kolo. Ano v propozicích je to napsáno trochu nešťastně s tím jedním kolem, nebo prvních dvou kol. Ale poté bylo několikrát napsáno v diskuzi (klidně to dohledám) doplňující informace o tom že je možné se zúčastnit pouze jednoho kola, nebo jakékoliv jiné kombinace, Hodně stanic se zúčastnilo 1 a 2 kola, některé pouze 2. a některé pouze 3. Pokud některý soutěžící měl v původním plánu účastnit se všech 3 kol a jedno kolo vynechal, budiž mu dostačujícím trestem to že přichází o 200 bodů za nedosažení plánované kóty a o dalších bodech za provedená spojení nemluvě. Byl to první ročník úplně nové soutěže, možná budou potřeba ještě další dva ročníky než se přesná pravidla vychytají k dokonalosti. Už teď jsou pravidla dost složitá a někoho to může odradit a já hledám řešení jak přilákat co nejvíce soutěžících. U propozic HAM závodů všem stačí 5 řádků informací a nikdo nic neřeší a vše funguje.

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Radek Hrabůvka - Úterý, 11.07. 2017 - 19:46 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
> Ano v propozicích je to napsáno trochu nešťastně s tím jedním kolem, nebo prvních dvou kol.
Souhlas, padá to na hlavu autora propozic.

> Ale poté bylo několikrát napsáno v diskuzi (klidně to dohledám) doplňující informace o tom že je možné se zúčastnit pouze jednoho kola, nebo jakékoliv jiné kombinace,
Nikde v diskusi jsem nenašel, že je možné se zúčastnit _jakékoliv: jiné kombinace. Několikrát je zmíněno, že je možné se zúčastnit jen jednoho kola, jednou, že je možné se zúčastnit jen jednoho kola nebo prvních dvou kol.

> klidně to dohledám
Budu rád, já hledal, ale nenašel jsem.

> Hodně stanic se zúčastnilo 1 a 2 kola, některé pouze 2. a některé pouze 3.
To vše je v souladu s propozicemi.

> Pokud některý soutěžící měl v původním plánu účastnit se všech 3 kol a jedno kolo vynechal, budiž mu dostačujícím trestem to že přichází o 200 bodů za nedosažení plánované kóty a o dalších bodech za provedená spojení nemluvě.
Přiznám se, že nevím, o jakých dalších bodech za provedená spojení jde.


Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Tom Terasa Třinec - Neděle, 11.06. 2017 - 22:34 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
v případě, že nebudou splněny podmínky soutěže bude soutěžící diskvalifikován ?

Re: PMR Vandr 2017 propozice soutěže
Od: Radek Hrabůvka - Neděle, 11.06. 2017 - 23:48 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Já si myslím, že když soutěžící se zúčastní jednoho kola dle vlastního výběru a vše doloží, a zbytek času vysílal jen tak pro radost, tak je vše v pořádku. Ale to je jen můj názor a je možné, že jsem něco v pravidlech přehlédnul, proto jsem položil dotaz.

© www.cbpmr.cz • Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.05 sekund