PMR Vandr 2017 propozice soutěže

PMR Vandr 2017 propozice soutěže

Datum: 30.4. 2017 13:50 Téma: PMR pásmo

Oficiální pozvánku a soutěžní pravidla přináší autor soutěže Jakub Letná Praha


PMR Vandr 2017


Zúčastnit se mohou uživatelé PMR radiostanic z České nebo Slovenské republiky.

Soutěžící bude vystupovat jako jednotlivec, nebo jako skupina v libovolném počtu účastníků.
Hodnotící kategorie budou dvě, I. – jednotlivec, II. – skupina
U soutěžní stanice v kategorii II. – skupina, je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní značkou.

Termín konaní soutěže: 10. 6 - 11. 6. 2017

1. kolo soutěže 10. 6. 2017 od 16:00 hod. do 18:00 hod
2. kolo soutěže 10. 6. 2017 od 22:00 hod. do 24:00 hod
3. kolo soutěže 11. 6. 2017 od 08:00 hod. do 10:00 hod

(Soutěžící se může zúčastnit i pouze jednoho kola dle svého uvážení, nebo prvních dvou kol soutěže.)

Soutěž spočívá v navázání co nejvíce spojení ve stanovený časový limit celkem ze tří kót (QTH, lokátorů).

Platné spojení (zápis v deníku) bude obsahovat následující náležitosti:

a) vlastní pořadové číslo spojení
b) číslo spojení protistanice
c) volací znak protistanice, příp. volačka u nesoutěžní stanice
d) QTH – název místa protistanice
e) lokátor protistanice
f) čas spojení po dohodě s protistanicí

(reporty nejsou požadovány)


Budou zřízeny kontrolní a bonusové stanice monitorující průběh závodu, které budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení. Tato stanice může během celé soutěže, ale také nemusí změnit své QTH. Tyto stanice budou využívat pouze kanálů 1 - 8.

Každý registrovaný účastník obdrží vlastní volací značku v podobě dvou písmen a číslice, která bude přidělena automaticky dle data a času došlé přihlášky do soutěže.

CZ-1 až CZ-?? – pro operátory s domácím QTH v české republice

SK-1 až SK-?? – pro operátory s domácím QTH ve slovenské republice

AA-?? až AA-?? – pro kontrolní a bonusové stanice

Organizátor doporučuje při radioprovozu používat pro hláskování volací značky mezinárodní hláskovací tabulku. Použití české a slovenské hláskovací tabulky, není však chybou.

CZ – Charlie – Zulu, (Cyril – Zuzana)
SK – Sierra – Kilo, (Svatopluk – Karol)


Spojení budou navazována zejména v rámci registrovaných soutěžních stanic s přiděleným volacím znakem. Dále je možno navázat libovolný počet spojení s nesoutěžní protistanicí avšak pouze 5 spojení bude započítáno do soutěže. (Výběr 5 QSO pro získání bodů z celkového deníku vybere a označí soutěžící sám) Toto platí pro každou část soutěže.

Pokud stejná nesoutěžní protistanice změní QTH nelze s touto stanicí již učinit další soutěžní spojení v rámci daného kola soutěže. Spojení v rámci stejného lokátoru jsou neplatná.


Bodování:

200 bodů – získá každý soutěžící za dosažení plánovaného QTH v určeném časovém rozmezí pro dané kolo soutěže. Bodové ohodnocení spojení s protistanicí odpovídá vzdálenosti v km, dle výpočtu dvou lokátorů (k výpočtu vzdálenosti mezi lokátory, bude použit program deník CL6).

Příklad: Spojení z: QTH Ještěd 1012 m n.m. JO70LR
na: QTH Milešovka 837 m n.m. JO60XN, činí 73 Km, tj. 73 bodů.

Dále je toto spojení následovně bodově zvýhodněno:

Spojení s nesoutěžní stanicí je násobeno koef. 1,0
Spojení s registrovanou soutěžní protistanici je násobeno koef. 1,2
Spojení s kontrolní a bonusovou stanicí je násobeno koef. 1,5

Další bodové zvýhodnění bude záviset na nadmořské výšce kóty, ze které bude soutěžní stanice v daném kole soutěže vysílat. Celkový součet bodů z deníku za každé kolo soutěže bude násobeno příslušným koeficientem.

do 250 m n. m. včetně ................................ 1,6
od 251 do 500 m n. m. včetně .................... 1,5
od 501 do 750 m n. m. včetně .................... 1,4
od 751 do 1000 m n. m. včetně .................. 1,3
od 1001 do 1200 m n. m. včetně ................ 1,2
od 1201 do 1400 m n. m. včetně ................ 1,1
nad 1400 m n. m. ........................................ 1


Požadavky na výběr soutěžní kóty:

I. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice.

II. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice a ve státech okolních, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice. Toto místo však musí splňovat následující předpoklady: Vzdálenost mezi QTH z 1. kola soutěže musí být vzdálené minimálně 5 km, měřeno vzdušnou čarou. Kóta nesmí být ve stejném lokátorovém čtverci jako QTH z 1. kola soutěže.

III. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice a ve státech okolních, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice. Toto místo však musí splňovat následující předpoklady: Vzdálenost mezi QTH z 2. kola soutěže musí být vzdálené minimálně 5 km, měřeno vzdušnou čarou. Kóta nesmí být ve stejném lokátorovém čtverci jako QTH z 2 a 1. kola soutěže.

K přesunu mezi soutěžními kóty, smí soutěžící použít pouze vlastní síly - pěší chůze.

Soutěžící během soutěže má možnost změnit QTH oproti plánu pro následující kolo soutěže, musí ale vždy splňovat předpoklady pro dané kolo soutěže. Při neplánované změně QTH v průběhu závodu soutěžící přichází o 200 bodů za nedodržení dosažení plánované kóty.

Ze soutěžního QTH je každý účastník povinný pořídit důkaz o dosažení soutěžní kóty jedním z následujících třech způsobů.

Pořídit screenshot obrazovky mobilního telefonu, kde bude spuštěna aplikace na určení polohy GPS se zobrazením údajů o souřadnicích vč. aktuálního času.

Screenshot 1
(ORG. doporučuje: aplikaci GPS Status & Toolbox - viz. Google play)


Pořídit screenshot obrazovky mobilního telefonu, kde bude spuštěná aplikace mapy.cz a znázorněn aktuální bod pozice na mapě v rozumném přiblížení, tak aby bylo patrné i okolí.

Screenshot 2


Fotografie (více fotografií) z místa vysílací kóty, na které bude např. turistický rozcestník, blízký objekt, vrcholový geometrický bod, .... apod. Jedna fotografie bude pořízena společně s údajem o aktuálním čase (hodinky, mobilní telefon).

Foto ze soutěže

Foto 2

(tento důkaz soutěžící pořídí ve stejném časovém rozmezí jako je dané kolo závodu)

Soutěžním QTH se rozumí místo odkud se soutěžící rozhodne vysílat, nemusí to být místo, které měl v plánu dosáhnout. Na tomto místě však soutěžící musí setrvat po celý časový interval vymezený pro dané kolo soutěže.

Zpracování soutěžního deníku ( VZOR ):


Vzor soutěžního deníkuRegistrace do soutěže:

Zájemce o účast v soutěži zašle na email: pmrvandr@seznam.cz následující údaje:

V předmětu zprávy uveď svou civilní volačku !!!

Do zprávy pak napiš heslo: PMR Vandr 2017 – chci soutěžit, kategorie I (příp. kategorie II)

Zpět obdržíš potvrzující email se souborem .xls se soutěžními deníky k vyplnění a zaslání zpět k dokončení registrace.

Spolu s deníky také obdržíš svou volací značku, která bude přidělena dle data a času přijetí tvého emailu s žádostí o registraci.

Registrace je možná od 1. 5. 2017 – 00:01 hod, do 31. 5. 2017 – 23:59 hod.


Odeslání soutěžních deníků k vyhodnocení:

Deníky ze všech kol soutěže ve formátu .xls zašli nejpozději do 30. 6. 2017 - 23:59 hod. na email: pmrvandr@seznam.cz , jako předmět mailu uveď: slovo deník ... a připoj svou soutěžní volací značku. Společně s deníky zašli také screenshoty či fotografie ze všech kol dohromady (v případě fotografií prosím o rozumné rozlišení pro minimalizaci celkového objemu dat emailu)


Vyhodnocení soutěže a výhry:

Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách cbpmr.cz v průběhu července. Každý účastník soutěže obdrží emailem památní list se svou volačkou a výsledkem k výtisku.

Cenné výhry obdrží výherci v těchto kategorií:

kategorie – jednotlivec – 1. místo, 2. místo, 3. místo

kategorie – skupina – 1. místo, 2. místo, 3. místo

- celkový vítěz + něco navíc

Vítězové se mohou těšit na výhry jako jsou:


Ceny a výhry

Upozornění ORG a doplňující údaje:

Registrací účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během závodu. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit.

Soutěžící se zavazuje nezveřejňovat po skončení závodu své kompletní deníky. Během soutěže je povoleno provádět spojení i do jiných soutěží jako jsou PMR Kopce, Československý PMR Cup, Noční DXing…apod. Je na každém jak dovede jednotlivá spojení rozčlenit. Pro maximální využití daného spojení ve vztahu k ostatním soutěžím přidejte ve své relaci mimo soutěžní volací značky, také svou vlastní civilní volačku. Záleží pouze na protistanici jaké informace do svého deníku využije a zapíše. Spojení s kontrolní a bonusovou stanicí AA-?? není možné použít pro další PMR soutěže.

Uveřejnění přehledu účastníků soutěže + rozmístění kontrolních a bonusových stanic:

Pořadatel soutěže nebude uveřejňovat přehled přihlášených účastníků, však doporučuje aby každý závodník s potvrzenou registrací uveřejnil své startovní QTH na stránky cbpmr.cz v tomto formátu:

viz. DX nástěnka (cbpmr.cz) (VZOR)

Tvoje volačka, nebo název expedice: CZ-1
Odkud budeš vysílat: PMR Vandr 2017
Tvůj lokátor: JO60?? (zde uvede účastník pouze tzv. velký lokátorový čtverec, nikoliv celý údaj o lokátoru)
Krátký vzkaz: [maximum čtyři řádky]: Na spojení se těší Pepa Kladno ( krátký vzkaz, příp. pouze tvoje volačka)
Vyber začátek portejblu: 10 .6. 2017, 16:00

Před začátkem soutěže bude taktéž na DX nástěnce uveřejněno rozmístění kontrolních a bonusových stanic.

Pokud startovací kóta na došlé přihlášce bude již obsazena účastníkem, který odeslal přihlášku do soutěže dříve, pořadatel sdělí tuto skutečnost účastníkovi, který bude mít možnost změnit plán svých QTH.

Každý soutěžící je povinen dodržovat platné všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnutí případných sporných situací !!!

Závěrem bych popřál všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zážitků a nezapomenutelných spojení v pásmu PMR.

Dále bych rád poděkoval všem, kteří se budou na průběhu soutěže podílet, ať jako operátor kontrolní a bonusové stanice nebo jako technická pomoc při organizování soutěže, zejména Jerrymu Nové Město (Web), Riccimu Plzeň (Grafika)

73! Jakub Letná Praha - OK1FJ
organizátor


Banner PMR VandrTento článek najdete na webu CB - PMR radiostanice a vysílání: http://www.cbpmr.cz