Radiostanice 27Mhz Rychlá navigace: Přihlášení uživatele Vysílačky Portejbly DX spojení Lokátory Portejbly Připomínky

Q-kódy a další používané zkratky

Rady a návody

Q-kódy, zkratky a hantýrka (CB, PMR, HAM ...)


Q-kódy jsou smluvené mezinárodní třípísmenné zkratky začínající písmenem "Q", které používají převážně operátoři v radioamatérském provozu a slouží pro zjednodušení vzájemné domluvy. Původně byly určeny pouze pro telegrafní provoz, avšak používají se i v mnoha dalších radioslužbách a to i fónických (letecký provoz apod.).

V posledních letech došlo k rozmachu používání několika kódu na pásmu CB i PMR.

Proto se vyplatí si některé Q-kódy zapamatovat a zvyknout si na to, že občas někteří uživatelé přidají do svých slov i tyto kódy. Amatérský Q-kodex nemá přesně ohraničený úsek, ale vybírá si výrazy z více kategorií. Hlavním účelem kódů je zrychlení a zpřesnění provozu. Q-kódy v podstatě ve třech písmenech zastupují významově i celou větu ...

Některé amatérské Q-kódy nabyly už i významu podstatných jmen (např: Kveslík = QSL lístek, Kvétéháčko od kódu QTH = místo odkud vysíláš...)

Nejpoužívanější kódy s kterými se můžete setkat na CB či PMR pásmu jsou označeny červeně.
Pozor, zde uvedený výčet původních radioamatérských Q-kódů není zdaleka kompletní ....

Používané zkratky

44 Dobrou noc
51 Hodně pěkných spojení (pozdrav)
55 (totéž jako 51) (pozdrav)
73 Zdravím tě ! (nejobvyklejší pozdrav)
74 Nenech se chytit (vytočit)
88 Líbám tě (pozdrav ve vztahu k ženám)
99 Zmizte !!! (a taky děte do...)
107 Ať se ti blesky vyhýbají !
600 Telefon (Mám telefon !)
AM Amplitudová modulace
ANT Anténa
BAND Kmitočtové pásmo
BCI Rušení rozhlasu
CQ Všeobecná výzva (mezinárodní)
DE Z, od
DX Dálkový příjem, spojení ...
FM Kmitočtová (frekvenční) modulace
GP Vertikální anténa
HAM Amatér vysílač (radioamatér)
PEP špičkový výkon
PM Fázová modulace
PSE Prosím
RS Report - info o čitelnosti a síle signálu
RX Přijímač, přijímání
SWR Činitel stojatých vln (ČSV= PSV)
TNX Děkuji
TVI Rušení televize
TX Vysílač, vysílání
TRX Transceiver (radiostanice)
VIA Prostřednictvím
XYL Manželka
YL Přítelkyně, slečna
 
Q - kódy

QRA Jakou máte máš volačku ?
QRB Vzájemná vzdálenost mezi stanicemi
QRG Jaký je můj přesný kmitočet ?
QRH Kolísá můj kmitočet ?
QRI Jaký je tón mého vysílání ?
QRK Jaká je čitelnost mých morse značek ?
QRL Jste zaměstnán ?
QRM Můj příjem je rušen dalšími stanicemi
QRN Jste rušen atmosferickým rušením ?
QRO Mám zvýšit výkon ?
QRP Mám snížit výkon ? (Záliba vysílat na malý výkon)
QRQ Mám vysílat rychleji ?
QRS Mám vysílat pomaleji ?
QRT Mám přestat vysílat ?
QRU Máte něco pro mne ?
QRV Jste připraven ?
QRW Mám uvědomit xxx že ho voláte na yyy Mhz?
QRX Kdy mě znovu zavoláte ?
QRY Jaké mám pořadí ?
QRZ Kdo mě volá ?
QSA Jaká je síla mých značek ?
QSB Kolísá síla mých značek ?
QSD Je mé klíčování nesrozumitelné ?
QSK Můžete mě poslouchat mezi svými znač. ?
QSL Můžete mi potvrdit příjem ?
QSO Samotné spojení ...
QSP Můžete to předat stanici ...?
QSY Mám přejít na jiný kmitočet ? Přeladíme se na ...
QTC Kolik telegramů máte k vysílání ?
QTH Jaká je vaše poloha ? Místo odkud vysíláš...
QTR Kolik je přesně hodin ?
QZF Nalaďte si svůj vysílač přesně na můj kmitočet


* Některé zkratky zde uvedené nejsou oficiálně uznané, ale jsou v současnosti na CB nebo PMR občas užívané.

S většinou zkratek a kódů se asi běžně nesetkáte, ale v případě že se budete časem chtít věnovat lovení mezinárodních DX spojení (do celého světa) bude vhodné je znát. Mnohé zkratky se pak objevují na QSL lístcích (lístek kterým se vzájemně potvrzuje vykonané spojení).

Související odkazy na internetu:

» Zkratky na webu crk.cz
» Q-kódy na webu crk.cz
» Q-kódy na Wikipedii

Tisk Tisková verze článku


K tomuto článku není možné vložit komentář.
© www.cbpmr.cz • Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.02 sekund