Radiostanice 27Mhz Rychlá navigace: Přihlášení uživatele Vysílačky Portejbly DX spojení Lokátory Portejbly Připomínky

Sdílené kmitočty 77 MHz 172 Mhz 448 Mhz

Rady a návody

Přehled frekvencí povolených sdílených kmitočtů v ČR.


SDÍLENÉ KMITOČTY podle všeobecného oprávnění: VO-R/16/05.2020-6

Povolené kmitočty pro stanice s analogovým i digitálním přenosem hlasu:

provozní frekvencevyz. výkon E.R.P.poznámka
34,050; 34,075; 34,150; 34,175 MHz1 W*16 kHz
77,025; 77,050; 77,075; 77,100; 77,725; 78,000; 81,725; 81,750 MHz1 W*16 kHz
172,650; 172,950; 172,975 MHz5 W*10 kHz
172,725; 173,050 MHz1 W*10 kHz
442,200; 442,225; 442,250; 442,275 MHz5 W*16 kHz
448,490; 448,570; 448,610 MHz5 W*14 kHz
449,770; 449,810 MHz1 W*14 kHz

*v poznámce je uveden údaj o maximální povolené šířce pásma zabraného vysíláním.


Text vyjmutý z VO:

1) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

2) technické parametry stanic jsou uvedeny výše v tabulce

3) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči

4) stanice nesmí být připojována přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani využívána k poskytování služeb elektronických komunikací

5) stanice mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či pevnými anténami není povolen

6) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou

7) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

Plné znění všeobecného oprávnění VO-R/16/05.2020-6 je možné stáhnout ZDE (stránky ČTÚ)


POZOR * Na Slovensku není povoleno tyto kmitočty volně používat!

Tisk Tisková verze článku


K tomuto článku není možné vložit komentář.
© www.cbpmr.cz • Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.02 sekund