Radiostanice 27Mhz Rychlá navigace: Přihlášení uživatele Vysílačky Portejbly DX spojení Lokátory Portejbly Připomínky

PMR Vandr 2018

PMR pásmo

Oficiální pozvánku a soutěžní pravidla přináší autor soutěže Jakub Letná Praha


PMR Vandr 2018


Zúčastnit se mohou uživatelé PMR radiostanic z České nebo Slovenské republiky.

Soutěžící bude vystupovat jako jednotlivec, nebo jako skupina v libovolném počtu účastníků.
Hodnotící kategorie bude jedna - celkový vítěz.
Pod přidělenou soutěžní značkou je ve skupině dovoleno střídání více operátorů

Termín konaní soutěže: 9. 6 - 10. 6. 2018

1. kolo soutěže 9. 6. 2018 od 15:00 hod. do 17:00 hod
2. kolo soutěže 9. 6. 2018 od 22:00 hod. do 24:00 hod
3. kolo soutěže 10. 6. 2018 od 10:00 hod. do 12:00 hod

( Soutěžící se může zúčastnit i pouze jednoho kola dle svého uvážení, nebo prvních dvou kol soutěže, případně druhého a třetího kola )

Soutěž spočívá v navázání co nejvíce spojení ve stanovený časový limit celkem ze tří kót (QTH, lokátorů).

Platné spojení (zápis v deníku) bude obsahovat následující náležitosti:

a) vlastní pořadové číslo spojení
b) číslo spojení protistanice
c) volací znak protistanice, příp. volačka u nesoutěžní stanice
d) QTH – název místa protistanice
e) lokátor protistanice
f) čas spojení po dohodě s protistanicí

(reporty nejsou požadovány)


Budou zřízeny kontrolní a bonusové stanice monitorující průběh závodu, které budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení. Tato stanice může během celé soutěže, ale také nemusí změnit své QTH. Tyto stanice budou využívat pouze kanálů 1 - 8.

Každý registrovaný účastník obdrží vlastní volací značku v podobě dvou písmen a číslice, která bude přidělena automaticky dle data a času došlé přihlášky do soutěže.

CZ-1 až CZ-?? – pro operátory s domácím QTH v české republice

SK-1 až SK-?? – pro operátory s domácím QTH ve slovenské republice

AA-?? až AA-?? – pro kontrolní a bonusové stanice

Organizátor doporučuje při radioprovozu používat pro hláskování volací značky mezinárodní hláskovací tabulku. Použití české a slovenské hláskovací tabulky, není však chybou.

CZ – Charlie – Zulu, (Cyril – Zuzana)
SK – Sierra – Kilo, (Svatopluk – Karol)


Spojení budou navazována zejména v rámci registrovaných soutěžních stanic s přiděleným volacím znakem. Dále je možno navázat libovolný počet spojení s nesoutěžní protistanicí avšak pouze 5 spojení bude započítáno do soutěže. (Výběr 5 QSO pro získání bodů z celkového deníku vybere a označí soutěžící sám) Toto platí pro každou část soutěže.

Pokud stejná nesoutěžní protistanice změní QTH nelze s touto stanicí již učinit další soutěžní spojení v rámci daného kola soutěže. Spojení v rámci stejného lokátoru jsou neplatná.


Bodování:

200 bodů – získá každý soutěžící za dosažení plánovaného QTH v určeném časovém rozmezí pro dané kolo soutěže. Bodové ohodnocení spojení s protistanicí odpovídá vzdálenosti v km, dle výpočtu dvou lokátorů (k výpočtu vzdálenosti mezi lokátory, bude použit program deník CL6).

Příklad: Spojení z: QTH Ještěd 1012 m n.m. JO70LR
na: QTH Milešovka 837 m n.m. JO60XN, činí 73 Km, tj. 73 bodů.

Dále je toto spojení následovně bodově zvýhodněno:

Spojení s nesoutěžní stanicí je násobeno koef. 1,0
Spojení s registrovanou soutěžní protistanici je násobeno koef. 1,2
Spojení s kontrolní a bonusovou stanicí je násobeno koef. 1,5

Další bodové zvýhodnění bude záviset na nadmořské výšce kóty, ze které bude soutěžní stanice v daném kole soutěže vysílat. Celkový součet bodů z deníku za každé kolo soutěže bude násobeno příslušným koeficientem.

do 250 m n. m. včetně ................................ 1,6
od 251 do 500 m n. m. včetně .................... 1,5
od 501 do 750 m n. m. včetně .................... 1,4
od 751 do 1000 m n. m. včetně .................. 1,3
od 1001 do 1200 m n. m. včetně ................ 1,2
od 1201 do 1400 m n. m. včetně ................ 1,1
nad 1400 m n. m. ........................................ 1


Požadavky na výběr soutěžní kóty:

I. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice.

II. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice a ve státech okolních, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice. Toto místo však musí splňovat následující předpoklady: Vzdálenost mezi QTH z 1. kola soutěže musí být vzdálené minimálně 5 km, měřeno vzdušnou čarou. Kóta nesmí být ve stejném lokátorovém čtverci jako QTH z 1. kola soutěže.

III. kolo soutěže -
Libovolné místo v České nebo Slovenské republice a ve státech okolních, u kterého je znám místní název, lokátor, GPS souřadnice. Toto místo však musí splňovat následující předpoklady: Vzdálenost mezi QTH z 2. kola soutěže musí být vzdálené minimálně 5 km, měřeno vzdušnou čarou. Kóta nesmí být ve stejném lokátorovém čtverci jako QTH z 2 a 1. kola soutěže.

K přesunu mezi soutěžními kóty, smí soutěžící použít pouze vlastní síly - pěší chůze.

Soutěžící během soutěže má možnost změnit QTH oproti plánu pro následující kolo soutěže, musí ale vždy splňovat předpoklady pro dané kolo soutěže. Při neplánované změně QTH v průběhu závodu soutěžící přichází o 200 bodů za nedodržení dosažení plánované kóty.

Ze soutěžního QTH je každý účastník povinný pořídit důkaz o dosažení soutěžní kóty jedním z následujících třech způsobů.

Pořídit screenshot obrazovky mobilního telefonu, kde bude spuštěna aplikace na určení polohy GPS se zobrazením údajů o souřadnicích vč. aktuálního času.

Screenshot 1
(ORG. doporučuje: aplikaci GPS Status & Toolbox - viz. Google play)


Pořídit screenshot obrazovky mobilního telefonu, kde bude spuštěná aplikace mapy.cz a znázorněn aktuální bod pozice na mapě v rozumném přiblížení, tak aby bylo patrné i okolí.

Screenshot 2


Fotografie (více fotografií) z místa vysílací kóty, na které bude např. turistický rozcestník, blízký objekt, vrcholový geometrický bod, .... apod. Jedna fotografie bude pořízena společně s údajem o aktuálním čase (hodinky, mobilní telefon).

Foto ze soutěže

Foto 2

(tento důkaz soutěžící pořídí ve stejném časovém rozmezí jako je dané kolo závodu)

Soutěžním QTH se rozumí místo odkud se soutěžící rozhodne vysílat, nemusí to být místo, které měl v plánu dosáhnout. Na tomto místě však soutěžící musí setrvat po celý časový interval vymezený pro dané kolo soutěže.

Zpracování soutěžního deníku ( VZOR ):


Vzor soutěžního deníkuRegistrace do soutěže:

Zájemce o účast v soutěži zašle na email: pmrvandr@seznam.cz následující údaje:

V předmětu zprávy uveď svou civilní volačku !!!

Do zprávy pak napiš heslo: PMR Vandr 2018 – chci soutěžit

Zpět obdržíš potvrzující email se souborem .xls se soutěžními deníky k vyplnění a zaslání zpět k dokončení registrace.

Spolu s deníky také obdržíš svou volací značku, která bude přidělena dle data a času přijetí tvého emailu s žádostí o registraci.

Registrace je možná od 1. 5. 2018 – 00:01 hod, do 31. 5. 2018 – 23:59 hod.


Odeslání soutěžních deníků k vyhodnocení:

Deníky ze všech kol soutěže ve formátu .xls zašli nejpozději do 30. 6. 2018 - 23:59 hod. na email: pmrvandr@seznam.cz , jako předmět mailu uveď: slovo deník ... a připoj svou soutěžní volací značku. Společně s deníky zašli také screenshoty či fotografie ze všech kol dohromady (v případě fotografií prosím o rozumné rozlišení pro minimalizaci celkového objemu dat emailu)


Vyhodnocení soutěže a výhry:

Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách cbpmr.cz v průběhu července. Každý účastník soutěže obdrží emailem pamětní list se svou volačkou a výsledkem k výtisku.

Cenné výhry obdrží výherci v těchto kategorií:

Kategorie A, 1. místo, 2. místo, 3. místo

Kategorie B, nej DX

Vítězové se mohou těšit na výhry jako jsou:


Ceny a výhry

Upozornění ORG. a doplňující údaje:

Registrací účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během závodu. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit.

Soutěžící se zavazuje nezveřejňovat po skončení závodu své kompletní deníky. Během soutěže je povoleno provádět spojení i do jiných soutěží jako jsou PMR Kopce, Československý PMR Cup, Noční DXing…apod. Je na každém jak dovede jednotlivá spojení rozčlenit. Pro maximální využití daného spojení ve vztahu k ostatním soutěžím přidejte ve své relaci mimo soutěžní volací značky, také svou vlastní civilní volačku. Záleží pouze na protistanici jaké informace do svého deníku využije a zapíše. Spojení s kontrolní a bonusovou stanicí AA-?? není možné použít pro další PMR soutěže.

Uveřejnění přehledu účastníků soutěže + rozmístění kontrolních a bonusových stanic:

Pořadatel soutěže nebude uveřejňovat přehled přihlášených účastníků, však doporučuje aby každý závodník s potvrzenou registrací uveřejnil své startovní QTH na stránky cbpmr.cz v tomto formátu:

viz. DX nástěnka (cbpmr.cz) (VZOR)

Tvoje volačka, nebo název expedice: CZ-1
Odkud budeš vysílat: PMR Vandr 2018
Tvůj lokátor: JO60?? (zde uvede účastník pouze tzv. velký lokátorový čtverec, nikoliv celý údaj o lokátoru)
Krátký vzkaz: [maximum čtyři řádky]: Na spojení se těší Pepa Kladno ( krátký vzkaz, příp. pouze tvoje volačka)
Vyber začátek portejblu: 9.6. 2018, 15:00

Před začátkem soutěže bude taktéž na DX nástěnce uveřejněno rozmístění kontrolních a bonusových stanic.

Pokud startovací kóta na došlé přihlášce bude již obsazena účastníkem, který odeslal přihlášku do soutěže dříve, pořadatel sdělí tuto skutečnost účastníkovi, který bude mít možnost změnit plán svých QTH.

Každý soutěžící je povinen dodržovat platné všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnutí případných sporných situací !!!

Závěrem bych popřál všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zážitků a nezapomenutelných spojení v pásmu PMR.

Dále bych rád poděkoval všem, kteří se budou na průběhu soutěže podílet, ať jako operátor kontrolní a bonusové stanice nebo jako technická pomoc při organizování soutěže, zejména Jerrymu Nové Město (Web), Riccimu Plzeň (Grafika)

73! Jakub Letná Praha - OK1FJ
organizátor


Banner PMR Vandr

Tisk Tisková verze článku


"PMR Vandr 2018" Přihlásit/Registrovat | 24 komentářů | Vyhledávání v diskusích
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistruj se.

Re: PMR Vandr 2018
Od: Hraboš Barrandov Praha - Čtvrtek, 29.03. 2018 - 09:45 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Jupí, jdu vybírat trasu. Díky.

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Středa, 04.04. 2018 - 14:28 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Přeji šťastnou ruku při plánování.


Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Sobota, 31.03. 2018 - 09:35 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Po "zážitcích" z minulého roku jsem tentokrát out.


Re: PMR Vandr 2018
Od: Radek Hrabůvka - Úterý, 03.04. 2018 - 23:44 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Vloni se v rozporu z pravidly jeden vandrák zúčastnil jen prvého a třetího kola soutěže, bude možné takto porušit pravidla i v tomto ročníku?

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Středa, 04.04. 2018 - 09:20 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj, vím kam míříš a do jisté míry ti dávám za pravdu. Přiznám se, že mi to trochu uniklo a ani teď nevím jak to ve skutečnosti bylo, zda účastník na svém druhém QTH byl, ale pouze nevysílal, nebo jak? Stát se může cokoliv, špatné počasí, tak budu schovaný někde v chatě a vysílat vůbec nebudu. V takovém případě nezbývá asi nic jiného než věřit, že cestu z prvního místa na třetí absolvoval po svých a že neodjel autem domů a na třetí místo si pak autem zase dojel. Bylo by dobré kdyby soutěž počítala i s variantou, že by se dalo II. kolo beztrestně vypustit.
První ročník byl takový zkušební, nebylo soutěžícího až na pár vyjímek, který by neměl nějakou chybu nebo nesrovnalost v deníku. V tomto ročníku budu o něco přísnější při kontrole.

Re: PMR Vandr 2018
Od: Tom Terasa Třinec - Středa, 04.04. 2018 - 13:54 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Rozhodně bych upřesnil podmínky co se týče účasti v 3.kole. Bud samostatně pouze 3.kolo, nebo všechny tři najednou. Nikoliv 1. a 3.kolo.

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Středa, 04.04. 2018 - 14:48 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Asi by to bylo nejjednodušší řešení to takto určit a i to dává docela smysl. Snaha je, aby to bylo dostupný pro co nejvíce lidí. Prakticky je možné se zúčastnit samostatně kteréhokoliv kola závodu a nebo varianty I a II kolo, II a III kolo. A jsem za tyto stanice rád že se přihlásí, že nejedou jentak na kopec pod svou volačkou rozdat body. Jediný problém nastává tehdy, když soutěžící, který plánoval všechny 3 kola závodu z nějakého důvodu vynechá druhé kolo. Nejspíš to u takové situace budu řešit individuálně po zjištění důvodu proč se vynechalo kolo soutěže a jaká skutečná trasa byla překonána. Když by ale přišly z druhého stanoviště důkazy o dosažení kóty, jen se z nějakého důvodu v soutěži nevysílalo, bylo by vše v pořádku, dokonce by i soutěžící získal 200 bodů za dosažení kóty dle plánu.

Re: PMR Vandr 2018
Od: Radek Hrabůvka - Středa, 04.04. 2018 - 15:55 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Po skončení prvého ročníku jsi psal, že jde o první ročník a že dojde k vychytání pravidel, nic takového se nestalo, sebereflexe nulová.
Teoreticky, zatím to vypadá tak, že pro soutěžícího je nejvýhodnější přihlásit se na tři kola, a protože "stát se může cokoli", tak se zúčastní jen těch kol, co mu vyhovují a fertig.


Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Středa, 04.04. 2018 - 11:27 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Ahoj Jakube,
dovolil bych si ke svému nemístnému komentáři výše přidat pár konstruktivních postřehu.
Soutěž vyžaduje velmi specifické podmínky, které účastníci mnohdy nemají vůbec šanci ovlivnit. Už jen požadavek tří kopců od sebe vzdálených min. 5 km není ve všech lokalitách k dispozici, někde není možné přespat a k transportu nelze použít ani kolo.
Pokud se v daném regionu dostatek stanic nezúčastní, nebo se prostě soutěžícímu neozve, není v jeho/jejich silách své score vylepšit aniž by použil více specifické vybavení. Jinými slovy, výsledek soutěže nezáleží prakticky vůbec na zdatnosti soutěžících ale na kvalitě lokality, množství protistanic které se zúčastní a štěstí.

Zmiňuji situaci, kdy jsem se jako AA stanice vracel s 3. kola unaven, demotivován a s třemi prázdnými papíry, protože prostě účast v tomto regionu nebyla.

Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Středa, 04.04. 2018 - 11:53 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Další postřeh k tomuto požadavku:
"Ze soutěžního QTH je každý účastník povinný pořídit důkaz o dosažení soutěžní kóty jedním z následujících třech způsobů."

Nepočítá se se situací, že účastník nevlastní chytrý telefon nebo jako prosazovatel FOSSu nemá instalovaný žádný App Store. V takovém případě dva způsoby identifikace odpadají. Ten třetí by se zdál být univerzální, jenže ne všechny vrcholy jsou tímto způsobem značené (z mého okolí jsou to např. Ondřejník a Skalická strážnice), a taky v rámci 2. kola díky ztíženým podmínkám světelnosti nemusí být možné udělat foto.

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Středa, 04.04. 2018 - 12:02 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Díky za komentář, ale vidím to trochu jinak, soutěž nikoho nenutí aby si vyšel na procházku za barák, já jezdím na kopce třeba i 150 Km daleko, abych si užil to nejlepší co je, je to jen o chuti trochu cestovat a vydat se na svou cestu za dobrodružstvím. Souhlasím že některé regiony nejsou tak moc PMR aktivní i když mají pěkné a vysoké kopce, zase je z nich ale šance na pořádný DX. Každá lokalita má svoje plus a mínus, přece nebudu omezovat soutěž jen na nějaké regiony.

Spíš než si stěžovat že v regionu není aktivita, tak bych udělal něco pro to aby se to zlepšilo. Mrzí mě že jsi byl na kopci teda zbytečně, ale není pravda že bys žádné spojení neudělal, jelikož v deníkách soutěžících jsi byl, ale bohužel ty jsi pak žádný deník neposlal, ani neodpovídal na zprávy, zda něco pošleš nebo ne. To se mi nezdá jako profesionální přístup od toho kdo dostal možnost dělat kontrolní stanici.
Pokud chce někdo poměřovat svoje zdatnosti v rovných podmínkách pro všechny, tak se musí dát asi na nějaký sport, kde se třeba běhá v jedné dráze, to vysílání z kopců nikdy nebylo a nikdy nebude a není pravidlo, že z největšího kopce se vyhrává.
Ano k transportu nelze použít kolo, pouze pěší chůze, to je hlávní účel soutěže.
Přespat se dá prakticky kdekoliv včetně různých CHKO, národních parků...atd, vždy se nějaké místo najde na bivak.

závěrem bych asi řekl už jen to, že to není soutěž pro každého, těžko se jí zúčastní nějaký domased, který jednou za rok vyjede autem na kopec za barákem. Myslím si že hodně lidí tady má kladný vztah k nějaké turistice a k pobytu v přírodě, když se jich do soutěže sejde třeba 10, bude to naprostá spokojenost, ostatní můžou třeba rozdat body.

Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Středa, 04.04. 2018 - 12:27 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
"přece nebudu omezovat soutěž jen na nějaké regiony"
1. kolo je omezeno na CZ a SK. Navíc regionů, které odpovídají výše uvedeným podmínkám není mnoho.

"Spíš než si stěžovat že v regionu není aktivita, tak bych udělal něco pro to aby se to zlepšilo."
Takto jsem to nenapsal, aktivita v regionu je, a velká, nicméně pouze zlomek se rozhodl zůčastnit, případně rozdat body.

"profesionální přístup"
Nevím o nikom kdo by měl PMR jako profesi.

"od toho kdo dostal možnost dělat kontrolní stanici"
Kdo přijal to břemeno dělat dobrovolně kontrolní stanici.

"Ano k transportu nelze použít kolo, pouze pěší chůze, to je hlávní účel soutěže."
V podmínkách je, že se musí účastníci přesouvat vlastními silami. Kolo tento požadavek splňuje, nevidím tedy důvod to omezovat pouze na pěší chůzi.

"Pokud chce někdo poměřovat svoje zdatnosti v rovných podmínkách pro všechny, tak se musí dát asi na nějaký sport"
"Myslím si že hodně lidí tady má kladný vztah k nějaké turistice a k pobytu v přírodě, když se jich do soutěže sejde třeba 10, bude to naprostá spokojenost, ostatní můžou třeba rozdat body."
V takovém případě je zbytečné aby toto byla soutěž, proč z toho neudělat aktivitu, podobně jako např. štafeta? Tedy situaci, kdy bodování nerozhoduje?

Re: PMR Vandr 2018
Od: Saruman Čelistná - Sobota, 07.04. 2018 - 01:05 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Tak to bodování neberte tak vážně... :) Plánuju se zúčastnit, především se projdu po přírodě, třeba se mi u toho přihodí i nějaké to spojení. Když za to dostanu nějaké body, tak to bude milé, ale bodů se nenajím a kvůli nim to přeci neděláme... :-) Ještě tak jsem ochotný kvůli bodům nadělat ta spojení v soutěžních časech na regulérní PMR stanici, aby to teda bylo fairplay... Soutěže jsou fajn, že vytáhnou ven víc lidí, tak je větší šance, že budou spojení... To mě v dané termíny láká ven, ne hlavní výhra... :) Sice se snažím, když už do něčeho jdu, ale zas přes koleno bych to nelámal...

A díky všem, co se snaží něco organizovat, vím, že je to vždycky nevděčná práce.

Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Sobota, 07.04. 2018 - 08:58 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj Sarumane,
v podstatě bych s tebou souhlasil, nicméně vezmi si jak restriktivní bude tato "procházka po přírodě".
Už jen najít lokalitu, která splňuje požadavky a ze které se někam dohulákáš, kterou zajdeš za specifikovaný čas, kde budeš vysílat specifikovaný čas jen proto abys nadělal body, které "nic neřeší". Nemohu přijít na kloub, v čem je toto lepší než jiná rádiová aktivita, kterých je nemálo (a jednu další plánuju organizovat).
Naopak bodů ke zlepšení se najde mnoho.

Také ten nevěřícný přístup ze strany soutěže, která považuje účastníky za podvodníky do té doby dokud nedají k dispozici důkaz, že na kopci ABC opravdu byli. A už nezohledňuje, jestli je to v technických možnostech účastníků, nedefinuje možnost vysílání mimo vrchol na neznačeném místě, odečítá body za situaci, kdy nedosáhneš vrcholu. Zkrátka jakákoli deviace je brána jako vina účastníka, za kterou musí být potrestán (viz. předposlední odstavec kde je to červeně a se třemi vykřičníky zdůrazněno).

Nevím jak ty, ale osobně považuju za mnohem svobodnější situaci si jen tak vyjít někam na neznačený kopec a vysílat dokud mě to baví a pak jít zpátky, nebo jinam.

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Pondělí, 09.04. 2018 - 17:18 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Od: Ondra Místek - Sobota, 07.04. 2018 - 08:58

Najít lokalitu nemůže být žádný problém, nebo chceš říct že hl. m. Praha a okolí, je nějaká super DX lokalita ?? a přece se soutěžící našel, který udělal z těchto míst pár pěkných spojení. Ale ty stejně budeš hledat nějaké výmluvy , tak je jedno co tady napíšu.

Soutěž určitě nikoho nemá předem za podvodníka, jelikož si myslím že i tato soutěž může fungovat jako většina radioamaterských soutěží, kde není důvod s v něčem nevěřit a uchýlit se k nějakému podvádění. Požadavek na udělání důkazu, vznikl, jen a pouze kvůli uživatelům PMR, kteří v minulosti vedli takové diskuze ohledně podvádění, padaly i návrhy na nutnost záznamu celkové trasy...atd, což jsem zamítl. V technických možnostech účastníků :-) Jak jsem již někde psal, není to soutěž pro "všechny" je to tak, každý účastník musí mít nějaké technické vybavení (chytrý telefon / fotoaparát) , myslím že požadavky nejsou nijak přehnané. Vím že chytrý telefon nevlastníš, ale jestli máš i stejný odpor k foťákům tak to netuším, ale nedivil bych se, protože fotky prej kradou duši.

V pravidlech není psáno, že se musí vysílat z nějakého vrcholu, můžeš klidně vysílat uprostřech 100 hektarového pole v Polabské níženě, když to bude tvé přání..

Za nedosažení == Plánované kóty == (nikoli vrcholu).... se žádné body neodečítají, přečti si znova pravidla...

Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Pondělí, 09.04. 2018 - 17:36 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
"soutěžící přichází o 200 bodů za nedodržení dosažení plánované kóty"
0 nebo -200 bodů? Na základě předchozího komentáře tedy 0.

OK, beru zpět, nemusí to být vrchol, ale značená lokalita aby bylo možné udělat foto 3. způsobem.

Re: PMR Vandr 2018
Od: Tom Terasa Třinec - Pondělí, 09.04. 2018 - 18:39 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
"Požadavek na udělání důkazu, vznikl, jen a pouze kvůli uživatelům PMR, kteří v minulosti vedli takové diskuze ohledně podvádění, padaly i návrhy na nutnost záznamu celkové trasy.." To máš určitě na mysli Honzu Karviná :-)
Co se týče vhodných lokalit k účasti v soutěži, musim dát za pravdu Ondrovi Místek, v našem regionu jich opravdu moc není. Abych se mohl zúčastnit všech tří kol a zároveň měl jistotu, že se dovolám na ostatní soutěžící, kteří budou z velké většiny z Čech, musel bych být jedině na Pradědu a okolí. A že Jeseníky drsný kraj, kde se počasí může hodně změnit i z hodiny na hodinu, se údajně přesvědčil i výše zmíňovaný Honza Karviná...

Re: PMR Vandr 2018
Od: Radek Hrabůvka - Pondělí, 09.04. 2018 - 23:33 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Jediný usvědčený podvodník (v soutěži PMR kopce), a to nejméně 3×, byl právě Honza Karviná. A díky tomu, že v podvodech měl praxi, tak osočoval z domnělých podvodů ostatní.

Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Pondělí, 09.04. 2018 - 20:05 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Jakube, jen aby bylo jasno, kritiku mířím zásadně na soutěž a její dle mého názoru přiliš utažené šrouby, nikoli na tvou osobu. Co se týká faktu, že jsem nezaslal deníky a přestal komunikovat, ano je to tak. Ale bez kontextu proč k tomu došlo je podle mě předčasné nad tím vynášet rozsudek.
Nechce se mi o tom se zde rozepisovat, ale můžeme si zavolat pokud tedy o to stojíš.

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Pondělí, 09.04. 2018 - 16:55 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj, taky díky i za spojení z Devíti skal, teď o víkendu. Mám radost, že tu máme dalšího PMR vandráka, tak už jen naplánovat nějakou pěknou trasu a jak říkáš , není to o tom vyhrát, ale užít si téměr 24 hod v přírodě s možností získání pár pěkných spojení, je spousta účastníků, kteří jdou do soutěže spíš za zážitky, než za výhrou a tak to má být.

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Pondělí, 09.04. 2018 - 16:43 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Tady není řeč o nějaké profesi, ale o spolehnutí se na člověka, který měl tak velký zájem o to dělat bonusovou stanici, opravdu mi nepříjde moc v pořádku se s někým na něčem dohodnout a po soutěži přestat komunikovat. Vše okolo vysílání se točí okolo nějakého HAM spiritu, ještě bych to pochopil u nějakého začátečníka na PMR ale od radioamatéra s koncesí to moc nechápu.

Představ si, že to hrozné "břemeno" dělat kontrolní stanici přijalo bez tebe další 5 lidí a všichni si to užili bez jediné námitky.

Přečti si to ještě jednou, je tam napsáno - pěší chůze, tomu snad rozumíš

Oceňuji každého kdo vytvoří nějakou aktivitu na pásmu a toho kdo vytvoří soutěž dvojnásob. Já mám rád, když z nějaké snahy výjde konkrétní výsledek, stejně tak jak je to v ostatních soutěžích ať je to EBH, LPD, PE33, PMR cup...atd

Re: PMR Vandr 2018
Od: 329TM001 - Pondělí, 09.04. 2018 - 17:31 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ať už to bylo jak to bylo, minulost nelze změnit a v současné chvíli s tím nelze už nic udělat. Nicméně zajímavé že zmiňuješ HAM spirit a přitom od začátku požaduješ důkaz o dosažení kóty, který jak už bylo řečeno, není jednoduché vždy získat.


Re: PMR Vandr 2018
Od: Milan Rohovládova Bělá - Sobota, 07.04. 2018 - 20:43 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Čau, za mě chci napsat díky za tuhle soutěž :) Mě se líbí a mám v plánu se zúčastnit. Nevidím důvod, proč by někdo kvůli spojení nemohl jet kamkoli po ČR a vytipovat si právě dobrou lokalitu pro vysílání a nějaké kopce. Takových vhodných lokalit co odpovídají požadavků je spousta spousta a stačí hledat. Já nemám problém popojet kamkoliv, je to přece vandr.
Kubo díky za tuto akci a věz, že pořádání jakýchkoli akcí pro jiné lidi jsou jen starosti a problémy řešíš ty, ne někdo jiný, Je to nevděčné, ale zaplaťpánbůh za takové lidi, co něco pořádají a nesedí doma.
Já se na vandr už těším a určitě si to užiju, i když samozřejmě o určité větší benevolenstnosti nebo zjednodušení pravidel by se dalo debatovat. Ale jsou taková jsou a vždy se najde někdo, komu se to nebude líbit :) Cau a někdy třeba na nějakém vandru, MilanBělá

Re: PMR Vandr 2018
Od: P-M-R-VANDR - Pondělí, 09.04. 2018 - 16:50 (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Ahoj Milane, díky za podporu, mám radost, hlavně po skončení soutěže, když se sejdou kladné ohlasy, kterých naštěstí loni byla většina. Ano pravidla nejsou jednoduchá, nebo teda jsou, ale po přečtení všeho se to nemusí hned na poprvé zdát. Bohužel, jak sám vidíš, že to co není napsáno přesně, bude vždy někdo rozporovat. Nechápu jak všude po světě můžou existovat různé mezinárodní radioamatérské závody ať už na krátkých vlnách nebo na VKV, kde stačí napsat propozice v pár bodech a odstavcích. Přeji šťastný výběr trasy na tvoje PMR vandrování a v éter se těším na slyšenou.. 73!

© www.cbpmr.cz • Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.02 sekund