Portejbly CB, PMR 27Mhz, 446Mhz

Nápověda

Nápověda Lokátorové mapy (v.2015) - online vyhledávače nejen radioamatérských lokátorů


• Co aplikace umožňuje?

Tato lokátorová mapa slouží k vyhledávání radioamatérských lokátorů. Vyhledávání je umožněno přímým zápisem šestiznakého lokátoru, uvedením platné poštovní adresy ČR (SR), nebo zadáním zeměpisných souřadnic. Zjistit lokátor je umožněno i pouhým kliknutím na dané místo v mapě. Podrobnosti o nalezeném lokátoru (GPS středu lokátoru a okresu) zjistíš po klepnutí na žluté horní políčko popisující aktuální lokátor.

• Základní práce s mapou a její ovládání

Pro posun mapy používej kříž v pravém horním rohu mapy, nebo klikni na mapu levým tlačítkem myši, podrž jej a posouvej myší žádaným směrem. K posunu na mapě lze použít i kurzorové šipky na klávesnici.

Pro klasické přiblížení (zoom) najeď myší nad mapu a toč kolečkem myši (od sebe přiblížení, k sobě oddálení), nebo používej +|− vpravo nahoře na mapě. Přiblížit mapu lze i za pomocí kláves + a − .

Zobrazení výřezu mapy (zoom) provedeš stisknutím a držením klávesy Ctrl a současným přidržením levého tlačítka myši a následným tažením myši. Takto vytvořený výřez se po uvolnění tlačítka myši ihned zobrazí. Tento způsob přiblížení může být velmi efektivní.

Mapové podklady lze přepínat v levém horním rohu [Změnit mapu], včetně zapínání, zobrazování turistických stezek a cyklostezek. Ty jsou viditelné až při detailním zvětšení mapy. Dále je umožněno stínovat reliéf, zobrazovat popisky u letecké mapy a vykreslování okresů, krajů a hranic katastrů.

• Připomínky, nápady a návrhy na vylepšení

Pokud máš nějaký zajímavý nápad či připomínku ke službě Lokátorové mapy ČR neváhej a napiš nám. Rádi tyto stránky zpestříme podle tvých námětů a připomínek. Zjištěné a nahlášené chyby promptně napravíme.

#### 12.2. 2015 byla uvolněna nová verze Lokátorové mapy, povídání o novinkách je shrnuto v tomto článku. Naše lokátorová mapa toho nabízí mnohem víc a velmi populární funkcí je vyhledávání nejbližších kopců podle nadmořské výšky atd. ####[ Zpět do Lokátorové mapy ]

(c) www.cbpmr.cz (2015) | Napište nám