Pikador 2012 se uskuteční osmého září

Pikador 2012 se uskuteční osmého září

Datum: 13.8. 2012 00:15 Téma: Akce

8.9. 2012 se uskuteční další ročník memoriálu Milana 42 Hradec Králové - PMR PIKADOR. Pokud projevíte dostatečný zájem uskutečníme souběžně i PMR ŠTAFETU...


Termín akce PIKADOR 2012:

Sobota 8.9. 12:00 - 20:00, všechny PMR kanály.

V sobotu 8.9. jste všichni srdečně zváni na PMR pásmo. PMR Memoriál Milana 42 Hradec Králové vyhlašuje Jerry Nové Město (www.cbpmr.cz) opět jako zábavně-soutěžní akci určenou všem českým a slovenským uživatelům PMR stanic vysílajících na občanském pásmu 446MHz.

Pikador 2012

  Soutěž začíná 8.9. 2012 ve 12:00 a končí 8.9. ve 20:00 (na všech osmi PMR kanálech) a úkolem je navázání co možná největšího počtu platných spojení v době trvání závodu se všemi uživateli na pásmu.
 • Zúčastnit se může skupina (expedice), nebo jednotlivec vysílající z ČR i SR. Místo vysílání si závodník určuje zcela libovolně. Vysílat může i z domácího prostředí.
 • Předběžné přihlášení není nutné. Startovné není vybíráno.
 • Zájemce si vede jednoduchý deník uskutečněných spojení s těmito náležitostmi:

 • Záhlaví deníku musí obsahovat volačku účastníka a název stanoviště odkud bylo vysíláno.
 • Datum a čas prvního a posledního uskutečněného spojení.
 • Volačka a místo vysílání protistanice s jednoznačným upřesněním polohy (lokátor není povinný). Uvedené údaje ovšem musí být dohledatelné v běžně dostupných mapách.
 • S jednou konkrétní protistanicí je bodované pouze jediné spojení! Spojení musí být uskutečněná v rámci území ČR, SR. Spojení nesmí být odposlechnutá, zprostředkovaná třetí osobou, ani vedená přes opakovače či jiná technická zařízení!
 • V soutěži je hodnocen součet všech spojení systémem 1 spojení = 1 bod. Při shodě počtu spojení dále rozhoduje časové rozpětí vedení deníku (v čím kratším čase byla všechna spojení uskutečněna tím lépe pro závodníka).
 • Prvním třem v pořadí budou zaslány e-mailem pamětní diplomy (k vytištění) a všem kteří pošlou deníky k vyhodnocení (s libovolným počtem spojení) bude zaslán pamětní list opět pomocí elektronické pošty v podobě JPG pohlednice...
  Pořadí nejúspěšnějších "Pikadorů" bude po 15.10. zveřejněno zde na webu.
 • Deníky je nutné zasílat výhradně e-mailem na cb16@volny.cz do 30.9. 2012 včetně.
 • Můžete je odesílat v libovolných formátech (Excel, Deník CL6, TXT, WORD apod.). Jako vzor Vám může posloužit tento dokument.

* Nezávaznou prezentaci (přihlášení) do akce Pikador 2012 můžete provést zde.
* Tady najdete seznam lidiček, kteří už projevili zájem.
* Vzpomínka na Milana 42 H.K.

Spojení bude možné uskutečnit i v době konání PMR štafety na kterou Vás zvu v tomto článku. Letos ovšem zavádím pravidlo že PMR štafeta bude sestavena jen v případě dostatečného počtu zájemců! Loni jsme si opět ověřili že dvacítka posádek na celou republiku je téměř minimální hranice při které se dá ještě sestavit alespoň trochu průchozí trasa. Tudíž vše záleží na Vás zda-li máte chuť a zájem vyrazit za zábavou na naše kopečky s PMRkou v batohu či kapse... Já se na vás moc těším a pokud vás zajímá i slibovaná štafeta přečtěte si tento článek ;-).

Na slyšenou a hojnou účast se těší

Jerry Nové Město

PS: dotazy, nejasnosti, připomínky, návrhy mi zasílejte přes tento formulář. Díky
Tento článek najdete na webu CB - PMR radiostanice a vysílání: http://www.cbpmr.cz