Banka CB a PMR deníků spojení

Odeslat soutěžní deník


POZOR TATO STRÁNKA SLOUŽÍ POUZE PRO ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍCH DENÍKŮ Z AKCE PIKADOR!
Zde můžeš zapsat deníky svých spojení které si uskutečnil při soutěži PIKADOR 2020, data se nikde VEŘEJNĚ NEVYSTAVUJÍ a pouze slouží k rychlému online odeslání přímo k organizátorovi. Deník můžeš do uzávěrky soutěže poslat i opakovaně, pokud zjistíš že jsi zaslal původně špatně opsané údaje. V potaz je brán vždy ten naposledy zaslaný deník. Případně to napiš do kolonky se vzkazem!
*Uzávěrka deníků ze soutěže je NEDĚLE 13.9. 24:00*
Jak se stránkou pracovat:
1) Nejdříve pravdivě vyplň všechna políčka, princip vyplňování je zcela stejný jako v našem deníkovém uložišti
2) Na další stránce zkontroluj zda-li se data správně vypsala
3) Potvrď klepnutím na odesílací tlačítko a vyčkej než se data odešlou organizátorovi
4) Počkej než ti organizátor soutěže potvrdí e-mailem příjem deníku (případně zkontroluj složku se SPAMEM).
5) Případné problémy se službou odesílání deníků konzultuj s organizátorem zde

Podrobnější nápovědu jak zapisovat spojení do naší aplikace máme třeba ZDE ;-)

Vyplň prosím všechna bílá políčka:

Tvoje volačka, nebo název expedice:Volačka
Název místa vysílání:QTH
Nadmořská výška:m n.m.Výška
Lokátor místa vysílání: Datum portejbluLokátor
Čas prvního navázaného spojení:   : Čas portejblu
Čas posledního navázaného spojení:  : Čas portejblu
Použité radiové pásmo:Použité pásmo
Použité vysílací zařízení:Vysílací zařízení
Vyber si heslo:Heslo
Tvůj platný e-mail:E-mailová adresa
[ aplikace sama dopočítává vzdálenosti (km) a azimuty (°) u všech spojení ]

Je povoleno zapisovat časy, volačky, lokátory a poznámky. Seznam spojení
VZOROVÝ ZÁPIS: 9:50 Andy Čebín /p rozhledna Čebínka JN89FH
Sem napiš seznam spojení. Vždy jedno spojení na jeden řádek:

Pro vygenerování mapy spojení je nutné minimum uvedení lokátoru (vždy jeden lokátor na jeden řádek). V textu volačky nepoužívej středník ; ten má vyhraněn speciální význam (níže popsáno). Čas piš hned na začátek řádku ve formátu H:MM (např. 5:00).

Vzorový zápis je následující:

5:01 Jirka Aš JO60EB
5:03 Petr Cheb /p Háj JO60CF

Chceš-li přidávat poznámky, do které můžeš psát reporty ... prostě cokoliv, za lokátor nejdříve napiš STŘEDNÍK ; a poté napiš obsah poznámky. VZOR:

Jirka Aš JO60EB; 59, 58
Petr Cheb /p Háj JO60CF; silně rušený příjem

Poznámka akorát nesmí obsahovat další středník!

Změníš-li místo svého vysílání, uváděj pouze název, nadmořskou výšku a lokátor nového stanoviště vždy na jeden řádek ohraničený zleva i zprava třemi pomlčkami. VZOR:

---Smrk 1124m JO70PV---

Všechna spojení uvedená pod tímto řádkem budou přepočítána na lokátor nového stanoviště. Číslování spojení zůstává posloupné v rámci celého jednoho deníku. Pro lepší přehlednost můžeš libovolně vkládat i prázdné řádky, které aplikace sama odmazává.

Další možností jak zapisovat spojení je využití rychlého zapisovadla, jehož samostatnou nápovědu najdeš zde.

[skrýt nápovědu]

Použít rychlé zapisovadloNápovědaNačíst z historie


Vzkaz pro organizátora: Komentář portejblu

Před odesláním zkontroluj zda-li máš vyplněna všechna políčka. Vzkaz není povinný. Do vzkazu můžeš připsat že zasíláš opravený deník, nebo že jsi juniorský závodník apod...

---

Skrýt zapisovadlo Zarovnat pole Nápověda zapisovadla
Pohyb pomocí kláves ↑ ↓, výběr klávesou CTRL, nebo klepnutím myší
Začni psát v libovolném pořadí údaje o jednotlivém spojení. Pro vložení zmáčkni ENTER, nebo klepni na ikonu tužky