CB a PMR vysílaní

Nápověda

Nápověda rychlého zapisovadla a našeptávače deníků online


• Co přináší tato novinka deníků online?

Rychlé zapisovadlo se aktivuje přes červené menu nad hlavním polem, kde se běžně řádkově zapisují spojení. Jeho smyslem je zrychlit celý proces zápisu do deníku. Zrychlení spočívá v tom, že zapisovadlo umožňuje psát údaje o spojení v libovolném i zpřeházeném pořadí a pouze malým písmem. Po dopsání stačí klepnout na klávesu ENTER nebo na ikonu s tužkou, aplikace se poté sama postará o správné přeformátování obsahu a přenese vše do velkého pole. Zapisovadlo navíc obsahuje našeptávač nejpopulárnějších PMR volaček, nabídnuté shody je možné rychle použít do zápisu. Tato výhodu je vysvětlena níže v nápovědě.

Zapisovadlo se pevně zobrazuje vždy v dolní části stránky a následující obrázky shrnují jaké krkolomné podoby zápisů to umí převést do očekávaného formátu:

Zapisování spojení

Z ukázky je patrné že zápis portejblové nebo mobilní pozice můžeš psát zkráceně bez lomítek p nebo m, lomítka jsou doplněna automaticky. Zápis časů je též umožněno psát několika způsoby. Povolené formáty jsou tyto: 723, 7.23, 7:23. Bere to i zápis s nulou na začátku.

Psaní reportů je specificky ošetřeno, opět malá ukázka s jakými variantami si zapisovadlo poradí:

Zápis reportů

Reporty se automaticky přesouvají za středník do prostoru pro poznámky. Povolené formáty zápisu reportů jsou tyto (vždy bez mezer, na velikosti písmen nezáleží): r4, 4r, r57, rp4, rv5, rp59, 4rv, 5rv, 59rp (* rv = report vyslaný, rp = report přijatý).

Pokud jsi zvyklý na nějakou svoji variantu zápisu reportu, piš ho normálně do poznámky za středník jako doposud. např: Jerry Nové Město JO70OW;59, 57

POZOR na zápis nadmořských výšek kopců, mezi číselným údajem o výšce a jednotkou metrů nesmí být mezera (např. Ještěd 1012m, Říp 456m ...) jinak by docházelo ke kolizím se zapsanými časy.


• Našeptávač PMR volaček

Po načtení zapisovadla je našeptávač vždy zapnutý, je umožněno ho uživatelsky vypínat. Našeptávač se aktivuje sám psaním textové obsahu a pokud najde shody, nabídne je k použití. Maximálně zobrazuje najednou až deset nalezených volaček. Viz. obrázek:

Našeptávač volaček

Dle příkladu je patrné, že u hodně známých volaček je nejúspornější psát jen útržky začátků jmen např. ma kbe —> Martin Kbely ... je no —> Jerry Nové Město .... zbytek práce obstará našeptávač sám, pro posun v našeptávači se používají klávesy s kurzorovými šipkami ↑ ↓, a pro výběr stačí zmáčknout klávesu CTRL, nebo klepnout myší přímo na vybranou položku. Poté je možné dopsat čas spojení, nebo poznámku a pro konečné vložení se stiskne ENTER.

POZOR, pro načítaní našeptávače je nutné začínat psát frázi přímo volačkou, pokud by jsi začal psát číslicemi čas spojení a poté volačku, našeptávač zůstane skrytý, takto je nyní aplikace záměrně koncipována.

Zapisuješ-li volačku u které není jistota zda-li vůbec bude v našeptávači obsažena, piš ji nejlépe v normální posloupnosti celou a našeptávač průběžně buď nabídne shodu, nebo zůstane skryt. Viz. obrázek:

Našeptávač PMR volaček

Databáze PMR volaček jistě není dokonalá a seznam bude průběžně doplňován o volačky které se objevují v denících. Podmínkou zápisu je aby se nová volačka nejdříve objevila alespoň ve dvou denících. Ojediněle se ozívající duše se do ní zapisovat nebudou... Správa volaček je na této stránce, kde je možné požádat admina o opravy zjistěných nedostatků.

• Několik funkcí navíc

Pro zrychlení zápisu nového vysílacího stanoviště stačí při prázdném políčku klepnout na klávesu SHIFT, aplikace sama vloží identifikační značky jimiž jsou tři krátké ---pomlčky--- z obou stran, to už zběhlý uživatelé deníků znají. Doprostřed se dopíše název QTH včetně nadmořské výšky a lokátoru, opět je to umožněno malým písmem.

Zarovnávač : klepnutím na tuto ikonu aplikaca zarovnává velké pole se spojeními do viditelné polohy (pokud je někam odrolováno).

• Připomínky, nápady a návrhy na vylepšení

Pokud máš nějaký zajímavý nápad či připomínku ke službě online deníků neváhej a napiš nám.
Zjištěné a nahlášené chyby promptně napravíme.

(c) www.cbpmr.cz (2016) | Napište nám