Prázdninový cestovatel CB, PMR 2017 Vytisknout pravidlaPozvánka na akciWeb soutěže

Soutěžní pravidla CB a PMR soutěže Prázdninový cestovatel 2017


Soutěž je určena všem zájemcům z řad síbíčkářů i PMRkařů, kteří rádi během léta cestují a vyraží vysílat mimo svůj domov, včetně zahraničních zemí. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec, nebo parta přátel (expedice) pocházející z České, nebo Slovenské republiky.

V soutěži bude v rámci jednoho startu hodnoceno kromě počtu spojení (1 spojení = 1 bod) i překlenutá vzdálenost mezi domovským stanovištěm soutěžícího a místem odkud soutěží (portejblem) - systémem 1 bod za 1 km přímé vzdálenosti (dle lokátorů). Více je vysvětleno v sekci o bodování. Vítězem soutěže se stane ten který uskuteční co nejvíce spojení v co možná největších vzdálenostech od svého bydliště za období letních prázdnin.

V soutěži bude hodnocena samostatně kategorie PMR, CB, včetně kategorií DX (nejdelších spojení). Vyhlášen bude i celkový vítěz (součet kategorie CB a PMR). Soutěžící se nemusí účastnit obou kategorií současně.

Do soutěže se nemusíš nikde předem přihlašovat. Odesláním prvního soutěžního deníku pořadateli se stáváš jejím účastníkem. Při prvním odeslání uvedeš svoji trvalou volačku, pod kterou se hlásíš v éteru. Ta musí být během doby trvání soutěže neměnná. Např (Petr Kladno, nebo Expedice Gándy). Zároveň nahlásíš i svoje domovské stanoviště (bydliště) a jeho lokátor. Tento údaj bude podstatný pro výpočet získávaných bodů (viz. níže).

Termín soutěže:

Starty je možné realizovat libovolně v období trvání letních prázdnin.
Od 1.7. 00:00 2017 do 31.8. 24:00 2017.

Platnost spojení:

Spojení musí být uskutečněna v době trvání soutěže a musí být realizována s protistanicemi vysílajících z území ČR, nebo SR.

Závodník může vysílat a realizovat svůj deník spojení z libovolného stanoviště kdekoliv na Zemi, vždy mimo svůj domovský lokátor a při každém dalším startu musí vysílat z nového lokátoru.

Jeden soutěžní start je omezen na úsek trvání 24 hodin.

Minimálně jedno spojení v deníků musí být delší než 15 km.

Všechna spojení musí být uskutečněna do jiného lokátoru než z kterého vysílá závodník.

S jedinečnou protistanicí je bodováno pouze jediné spojení v rámci jednoho deníku (vždy to dříve uskutečněné, zapsané v deníku). Deník musí obsahovat minimálně jedno spojení, maximum je neomezené v rámci povoleného úseku 24 hodin.

Soutěžící je povinen vysílat na zařízení splňující legislativu dané země z které vysílá (tzv. všeobecné oprávnění). Legislativní informace si závodník zjišťuje prioritně sám, organizátor není povinen je podávat.

Spojení musí být zanesena do deníku (viz. níže).

Spojení musí být přesně zapsána. Protistanice musí mít uvedený lokátor i název místa vysílání. Volačka musí být kompletní. V lokátoru je povolena chyba jednoho malého čtverec (vedlejší lokátor bude též uznán, JO70LR versus JO70LS apod.).

Všechny vzdálenosti zaokrouhlené na celé Kilometry jsou vyhodnocovány v soutěži pomocí systému radioamaterských lokátorů.

Příklad: Zápis typu "Petr /p JO70LR" nelze uznat, chybí kompletní volačka i přesné určení místa protistanice! Správně může být "Petr Humpolec /p Ještěd JO70LR".

Deník spojení / soutěžní hlášení:

Deníky musí obsahovat:
Datum začátku portejblu. Tvojí volačku, jméno vysílacího stanoviště (dohledatelné v mapách) a lokátor.

Údaje o jednotlivých spojení musí obsahovat:
Čas spojení, kompletní volačku protistanice (např. Petr Hulín, nebo Petr Hulín /p Ještěd), lokátor (např. JO70LR).

Soutěžící musí odeslat deník organizátorovi nejdéle do 20 dní od jeho pořízení. Později zaslané deníky nebudou vyhodnocovány!

Deník může být veden v maximálním úseku 24 hodin.

Každý další soutěžní výjezd může závodník absolvovat vždy z jiného lokátoru a vždy až 24 hodin po uskutečnění prvního spojení z předchozího startu.

Příklad: Petr Liberec udělá v sobotu 6.7. třicet CB spojení z lokátoru JN79FM mezi 11:00 - 22:30. Další soutěžní deník může absolvovat nejdříve v neděli 7.7. od 11:00 (z nějakého jiného lokátoru než je JN79FM).

V rámci jednoho deníku (startu) je povoleno měnit své vysílací stanoviště (QTH). Závodník musí další názvy stanovišť řádně zanést do svých zápisů, příp. odeslat pro každé nové stanoviště jednotlivý deník. Změnou QTH soutěžící žádné výhody nezískává a pro výpočet udělených bodů je použito nejvzdálenější vysílací stanoviště od místa závodníkova bydliště.

Deníky lze zasílat na e-mail organizátora ( cb16@volny.cz ) v libovolném formátu (txt, doc, xls, cl6, rtf), nebo jako odkaz na vystavený online deník. Pro každé pásmo je nutné odeslat samostatný soubor (deník spojení).
Organizátor si data sám zpracuje lokátorovu aplikací, zkontroluje a vyhodnocené výsledky poté uveřejní na webu cbpmr.cz
Organizátor je ochoten respektovat přání závodníka a nevystavovat deníky z jiných soutěží do té doby než jsou v jiných soutěžích vyhodnoceny (např. CB liga a podobně).

• Organizátor si vyhrazuje možnost požádat soutěžícího o sdělení na jaký typ radiostanice uskutečnil spojení v rámci soutěžního startu. Při zjištění že závodník použil stanici nevyhovující danému veřejnému oprávnění (CB, PMR) je závodník ze soutěže diskvalifikován.

Bodování:

V rámci jednoho soutěžního startu se udělují tyto body:

Za jedno platné spojení vždy jeden bod.
Za jeden kilometr vzdálenosti mezi bydlištěm závodníka a místem odkud soutěží, obdrží 1 bod za jeden kilometr této vzájemné vzdálenosti (dle lokátorů).
V kategorii DX je hodnoceno vždy jen jediné nejdelší spojení z daného deníku (1 km = 1 bod).
Následně se všechny jednotlivé DX výsledky ze všech startů sčítají.

Pět bonusových bodů lze získat za vysílání z existujících hradů, zámků a rozhleden.

Podmínkou zisku bonusových bodů je vystavení alespoň jediné fotografie z daného výjezdu na webu organizátora soutěže (www.cbpmr.cz/cestovatel). Na fotce musí být patrné místo vysílání s vysílací technikou a zároveň na pozadí musí být identifikovatelný motivy hradu, zámku, nebo stavby rozhledny. Fotek bude umožněno vystavit i větší počet. Je povoleno vysílat i z těsného okolí zmíněných staveb (max. 50 metrů). S větším počtem vystavených fotek se bonusové body v rámci jednoho startu nesčítají! O uznání bonusových bodů rozhoduje výhradně organizátor a jeho verdikt je konečný. Organizátor si vyhrazuje právo o zaslání originální neupravené fotografie k posouzení . Proto své originální snímky předčasně nemažte! Na webu budou vystaveny pouze zmenšené fotky. Bonusové body lze sbírat i v zahraničí, avšak POZOR - organizátor si může vyžádat podrobnější informace o dané stavbě, aby bylo zřejmé že se jedná o skutečnou uznatelnou rozhlednu, hrad nebo zámek.

Příklady bodování: Petr Jihlava má domácí lokátor JN79TJ a vyrazí na soutěžní portejbl na Smrk 1124 m/m (JO70PV) kde uskuteční 20 PMR spojení. Za tento výjezd obdrží v kategorii "PMR cestovatel" 20 bodů za spojení a 169 bodů za lokátorovou vzdálenost mezi Jihlavou (JN79TJ) a Smrkem (JO70PV). Zároveň Petr vystavil na webu i fotku ze Smrku přímo od rozhledny jak vysílal, obdržel i pět bonusových bodů navíc!
Celkem tedy: 20 + 169 + 5 = 194 bodů

Radim Náchod (JO80BK) bude vysílat z dovolené z Chorvatska ze Splitu (JN83FM) a udělá na CB tři spojení do Čech za které obdrží 3 body za spojení + 770 bodů za vzdálenost od svého domova. Celkem tedy 773 bodů.

Ceny a vyhodnocení:

Vyhodnocení bude uveřejněno na webu organizátora www.cbpmr.cz v měsíci říjnu
s ohledem na nejzazší možný příjem deníků (20.9. 2017).

Vítěz každé kategorie obdrží zalaminovaný A4 diplom, který jsem ochoten oproti úhradě poštovného zaslat i poštou.

Půjde o kategorie: "PMR cestovatel", "CB cestovatel" , "Prázdninový PMR DX", Prázdninový CB DX" a celkový vítěz "Prázdninový CB & PMR cestovatel".

Každý kdo odešle minimálně tři soutěžní deníky, získá nárok na "elektronický" pamětní lístek, zasílaný e-mailem k možnému vytištění.

 

Organizátor: Jerry Nové Město (www.cbpmr.cz) - připomínky mi pište zde.

(c) www.cbpmr.cz (2017) | Napište nám