PMR štafeta 2016 a noční DXing

PMR štafeta 2016 a noční DXing

Datum: 9.6. 2016 10:55 Téma: Akce

Jerry Nové Město pro všechny příznivce PMR bandu vyhlašuje další ročník Nočního PMR DXingu a PMR štafety.


Termín štafety: 25.6 2016 v sobotu ve 22.00 na PMR kanále č. 7.

Termín Dxingu: sobota 25.6. od 21.00 do neděle 26.6. 06.00.

TRASA ŠTAFETY - Zde k vytištění

Smyslem PMR štafety 2016 je opět pokus o naplnění postupných vzájemných spojení (předávek) mezi přihlášenými uživateli. Po dosažení nejzazšího místa řetězce se štafeta vrací v opačném sledu zpět ke startující posádce. Pořadatel před startem akce přidělí posádkám pořadová čísla a sestaví očekávaný řetěz předávek, které se budeme pokoušet naplnit v den konání:

Pozvánka PMR štafeta

ONLINE PŘIHLÁŠKA DO ŠTAFETY | TRASA ŠTAFETY - Přehled přihlášených


Před startem štafety a po jejím ukončení bude zároveň probíhat celonoční akce nazvaná Noční PMR DXing, který je výzvou pro všechny, kteří si stěžuji na náročné uskutečňování dálkových spojení z kopců během denního PMR provozu. Pojďme hromadně vyzkoušet, kam se dovoláme z dobrých kót a kopců v plném radiovém klidu (v noci nebo časně ráno).
Noční PMR DXing je akcí zábavnou, nesoutěžní. Nemusíte se nikde do ní registrovat ani ohlašovat.

Pamětní lístky PMR DXing

...pamětní list za DXing z loňského roku

Každý kdo odešle e-mailem hlášení, nebo pošle odkaz na vystavený deník s alespoň třemi spojeními uskutečněnými v časovém úseku od 21.00 do 6.00 (25 / 26.6), obdrží příležitostně od pořadatele elektronický pamětní lístek. Podobný lístek připravím i pro aktivní účastníky štafetového kolečka.

O žádné další medajle, ani žebříčky nepůjde. Akce je koncipována výhradně jako zábavná, bez dalších rozsáhlých pravidel. To zajisté ocení ti co neradi čtou mnohabodové propozice.
Po štafetě bude přínosné zaslání odposlechnutých reportů k pořadateli. Později nato uvolním předpřipravený webový formulář.

Hoďme všechny předsudky za hlavu a zkusme vyrazit do přírody, tentokrát s PMR-kou v batohu, případně přibalme bivak, nebo nastartujte auťák s karavanem, to už je na vás a zkusme ten malý PMRkový band zase jednou oživit i v nočních hodinách, ať je sranda. Připomínám že naše akce poběží den po magické svatojánské noci a třeba budete mít štěstí a narazíte na nějaký ten poklad, nebo zlaté kapradí ... 8-)

Těším na pokec s podobnými zapálenci a doufám že nás bude dostatek!

• Online přihlášení do PMR štafety

• TRASA ŠTAFETY 2016

Uzávěrka přihlášek je stanovena na čtvrtek 23.6. 12.00


Do štafety se občas přihlašují nováčci, a to je fajn. Rádi vás v kolečku přivítáme, nebojte se toho. V následujících odstavcích shrnu co se od účastníka štafety očekává.

Co se očekává od účastníka štafety?

Přihláška by měla být pokud možno závazná. Přihlášení s dovětkem "vyrazím jen pokud bude svítit měsíček a nebude zima" nám zřejmě moc nepomůže... Zkus se připravit na nějakou tu případnou nepřízeň počasí.

Vysílat můžeš z libovolného místa v ČR a okolních státech. Vybírej pokud možno otevřený kopec, vyvýšenou polohu s dobrým rozhledem, který nekryjí husté stromy. Z domácího stanoviště ať se hlásí pouze ti, co mají dobrý výhled do okolí...

Na vybranou kótu vyraz s dostatečným předstihem (cca 60 minut je ideál). Získáš tím příležitost na navázání zajímavých spojení a zároveň využiješ čas na ověření předávek na své kolegy v trase.

Dodržuj prosím krátce před startem štafety a v průběhu akce radiový klid na kanále č. 7, veškeré domluvy nesouvisející s předávkami odlaď na kanál číslo 8, který opět doporučuji využívat výhradně k těmto účelům!

Štafeta bude dvoukolová. První kolo začíná krátkým úvodním slovem pořadatelské stanice a předáním slova na dvojku v pořadí. Řetěz poběží systémem "TAM a ZPĚT". To znamená že po dosažení posledního naplánovaného bodu se slovo bude vracet v opačném pořadí přes všechny zastávky do bodu číslo jedna, kde bude štafeta krátkým shrnutím posléze ukončena. Každý tedy bude hovořit dvakrát, v prvním kole buďte struční a věcní. Až dostaneš slovo postupně sděl tyto informace: tvoje pořadové číslo, volačku (příp. název expedice), název stanoviště odkud vysíláš, nadmořskou výšku a lokátor.

Modelová relace může znít třeba takto: "přijímám štafetu od dvojky, moje pořadové číslo je tři, všechny zdraví Honza Obrataň, vysílám z Ještědu, z nadmořské výšky 1012 metrů a jsem v lokátoru JO70LR. Tímto posílám štafetu na čtyřku Martinovi Holice, který je na Sněžce..."

V druhém návratovém kole se zase ohlásíš výše uvedenými údaji a můžeš přidat i pár vět navíc ( např. jaký byl výstup na kótu, co je kolem tebe zajímavého, jaké máte počasí a krátké shrnutí o nejvzdálenějších zaslechnutých stanicích ...)

Pokud se předávka nepodaří a svého následovníka v pořadí neuslyšíš, popros o propojení další stanice výzvou: "volám následující stanici číslo --- , může jí někdo předat slovo prosím?" Takto improvizované předávky se pokus poznamenat a případně mi o nich po skončení štafety poinformuj prostřednictvím e-mailu (hlavně se jedná o moravské stanice které budou mimo můj organizační dosah).

Očekávané trvání akce: 60 - 90 minut, dle předchozích zkušeností a podle toho kolik nás bude přihlášených...

Jakékoliv vaše dotazy rád zodpovím, pište mi je zde.

Naslyšenou se těší a všem mnoho zábavy přeje
Jerry Nové Město

PMR vysíláníTento článek najdete na webu CB - PMR radiostanice a vysílání: http://www.cbpmr.cz