Radiostanice 27Mhz Rychlá navigace: * Můj PROFIL * Vysílačky Portejbly DX spojení Lokátory Portejbly Připomínky

VZKAZNÍK webu www.cbpmr.cz - historie změn příspěvku č: 43014Aktuální verze příspěvku:


#43014 8.3. ’23 19:56 [Jirka Jenštejn ] :
Žádná připomínka nebyla podána podle "Pravidel ČTÚ pro vedení konzultací na diskusním místě", viz https://www.ctu.cz/cs/download/diskusni_misto/pravidla_ctu_konzultace_od_01_12_2013.pdf Těch 5 PDF, co je tam ke stažení vedle PDF s návrhem, jsou připomínky, co přišly jinou cestou než že je někdo napsal tam do té diskuse, nejspíše přišly emailem, poštou nebo datovou schránkou. Ani tyhle ale nejsou podle výše zmíněných Pravidel. Kdyby byly podle pravidel, byly by zmíněny hned pod větou "Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:", ale tam je jen pomlčka. Všech těch pět připomínek je až pod tím pod označením "Další připomínky, stanoviska a názory:". A jsou tedy na stejné úrovni jako ta celá diskuse pod tím. ČTÚ se jimi tedy zabývat nemusí (ale může). V těch pravidlech se totiž v článku 9, odstavec (1) píše: Úřad vypořádá připomínky uplatněné dotčeným subjektem ve stanovené lhůtě, a které splňují podmínky určené ve výzvě a podle čl. 6. Uzná-li to Úřad za žádoucí, zejména z hlediska obsahu, může vypořádat i připomínky podané po lhůtě nebo připomínky, které nesplňují stanovené podmínky. Otázka tedy je, zda se někomu na úřadě bude chtít prokousávat celou diskusí plus těmi pěti emaily a snažit se z toho něco kloudnýho vylovit.

Původní verze příspěvku:


#43014 8.3. ’23 19:54 [Jirka Jenštejn ] :
Žádná připomínka nebyla podána podle "Pravidel ČTÚ pro vedení konzultací na diskusním místě", viz https://www.ctu.cz/cs/download/diskusni_misto/pravidla_ctu_konzultace_od_01_12_2013.pdf Těch 5 PDF, co je tam ke stažení vedle PDF s návrhem, jsou připomínky, co přišly jinou cestou než že je někde napsal tam do té diskuse, nejspíše přišly emailem, poštou nebo datovou schránkou. Ani tyhle ale nejsou podle výše zmíněných Pravidel. Kdyby byly podle pravidel, byly by zmíněny hned pod větou "Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:", ale tam je jen pomlčka. Všech těch pět připomínek je až pod tím pod označením "Další připomínky, stanoviska a názory:". A jsou tedy na stejné úrovni jako ta celá diskuse pod tím. ČTÚ se jimi tedy zabývat nemusí (ale může). V těch pravidlech se totiž v článku 9, odstavec (1) píše: Úřad vypořádá připomínky uplatněné dotčeným subjektem ve stanovené lhůtě, a které splňují podmínky určené ve výzvě a podle čl. 6. Uzná-li to Úřad za žádoucí, zejména z hlediska obsahu, může vypořádat i připomínky podané po lhůtě nebo připomínky, které nesplňují stanovené podmínky. Otázka tedy je, zda se někomu na úřadě bude chtít prokousávat celou diskusí plus těmi pěti emaily a snažit se z toho něco kloudnýho vylovit.

Za obsah příspěvků nesou zodpovědnost jejich autoři! Pravidla této diskuze najdete zde.

© www.cbpmr.cz • Čas potřebný ke zpracování stránky: 0,03 sekund